Õpin õues, tervis põues!

297
Vahva politseikoer näitas meelsasti, mida ta oskab ja suudab. Foto: Silvia Meos.

Alates 2007. aastast on Kambja lasteaed Mesimumm olnud tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikus. Meie lasteaia direktor Terje Rüütel on olnud loojaks ja eestvedajaks TEL-lasteaedadele Tartumaal. Need lasteaiad on seotud kogu paikkonna ja terve ühiskonna terviseedendusega. Võrgustik toetab üksteist, seal tuntakse end grupi osana. Tervist edendavates lasteaedades pööratakse erilist tähelepanu füüsilisele ja vaimsele tervisele: füüsiline tervis, mis seotud kehaga, ning vaimne tervis, mis väljendub lapse positiivses eneseväärtustamises ja tema kindlustundes tulla toime igapäeva tegevustes. Samuti väga oluline aspekt on emotsionaalne tervis, mis tähendab võimet väljendada oma tundeid, jäädes sealjuures kombekuse piiridesse. Sealhulgas peetakse väga oluliseks arendada suhteid teistega, tunda sealjuures heasoovlikkust ja armastust ning vastata samaga. Lapsel peab olema teadmine, et tema kõrval on tugimeeskond pere ja sõprade näol. Loomulikult arvestatakse lapse individuaalsusega, mis on suures osas kõige alus. Iga laps peab saama just temale vajaliku, seega ikka lähtutakse lastest ja nende vajadustest. Tähtis osa on ka menüü, kus pööratakse suurt tähelepanu tervislikkusele. Toitu hinnatakse, jälgitakse laste söömist ja tehakse muudatusi vastavalt vajadustele.

TEL-lasteaiad on korraldanud Tartumaal vahvat üritust „Õpin õues, tervis põues“ juba viis aastat. Ürituse motoks on „Tean ohte ja oskan aidata“, eesmärgiks õpetada ja tutvustada lastele tervislikku mõtteviisi ning oskusi ohuolukordades käituda. Igal aastal korraldatakse üritus erinevas lasteaias ja erineva meeskonna poolt. Seekord oli selleks meie armas Kambja lasteaed Mesimumm. Abiks olid korraldamisel Tartumaa rahvatervise- ja turvalisuse nõunik Lea Saul ning Tartumaa TEL-koordinaator Pilvi Luhaste. Läbiviimist toetas Tartumaa omavalitsuste liit. Ka meie majas on palju tegusaid ja innustunud inimesi, seega polnud raske meeskonda kokku panna.

Kõik Mesimummid, kes meeskonnas, hakkasid kiiresti saadud ülesandeid täitma ja ürituse organiseerimine kujunes üsnagi ladusaks ja kiireks. Ürituse hommikul oli näha agaraid Mesimumme Kambja kooli staadionil askeldamas – telke üles panemas ja tarude silte maasse löömas. Kiiresti oli vaja ka kohvikutaru kraam kohale viia ja paika sättida. Kõik sai õigeks ajaks valmis ja üritus võis alata. Meie koostööpartneritena osalesid erinevad asutused, kes lastele oma tegemisi tutvustavad. Selleks korraks olid meil külas Tõrvandi päästeselts, keskkonnaamet, transpordiamet, politsei- ja piirivalveamet, Eesti Punane Rist, päästeamet, Suukool ja veepäästekoerad. Kõik nad tegutsesid Mesimummu lasteaiale kohaselt omas tarus, kus erinevad lasteaiad käisid nende pakutavaga tutvumas. Meie oma lasteaed pakkus lastele vaimse tervise taru, kus lapsed said pisut hinge tõmmata, lõõgastumist õppida ja Sipsikuga vestelda. Käsitlesime erinevaid meeli ja kannatlikkust, sealjuures püüdes jääda rahulikuks. Erinevate tarude vahel seiklesid ka toredad maskotid, näiteks Bruno ja Lotte, Lõvi Leo, Nublu ning Mesimumm.

Ürituse alguses oli meile esinejaks vahva politseikoer, kes demonstreeris oma oskusi ja tugevust. Lapsed olid vaimustuses ning ka õpetajate näod väljendasid rõõmsat üllatust ja hämmingut. Kogu sündmust pildistas suurepärane fotograaf Silva Meos, tänu kellele saame ka hiljem oma ägedat ettevõtmist piltidelt meenutada.

Suur aitäh korraldusmeeskonnale ja TEL-võrgustikule!

MARGIT SALUOTSA,
Oravakeste rühma juhtivõpetaja

Kino maale
EelmineTeekond Ülenurme mõisast põllumajanduse muuseumini…
JärgmineTegime Maailmakoristuspäevast oma koristusnädala