Räni alevikku kavandatakse uut lasteaeda

1041
Päikeseratta maaüksus

Kasvava elanikonnaga vald vajab rohkem lasteaiakohti

Lasteaedade rajamise planeerimine ja ehitamine vallas jätkub. Vallavalitsus asub koostama detailplaneeringut, mis algatati 09. septembril.

Räni alevikus asuva 2,5 ha Päikeseratta maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eesmärk on kaaluda ehitusõiguse määramist lasteaia projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks lahendatakse detailplaneeringuga tehnovõrkudega varustatus, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus, heakord ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamine on oluline areng, sest edasi astutakse suur samm Räni piirkonda uue lasteaia ehitamiseks. Eesmärk on ehitada Valga maantee piirkonda täiesti uus lasteaed, et parandada teenuste pakkumise võimalusi. Sellega anname seal piirkonnas elavatele peredele võimaluse viia oma lapsed kaasaegsesse lasteaeda. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis võiks uus lasteaiahoone valmis olla paari-kolme aasta pärast.

Jaanuaris avati Tõrvandis uus Ringtee 1 lasteaia- ja raamatukoguhoone.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale