Uus vallavolikogu pidas esimese istungi

453
Seisavad (vasakult) Alan Uibo, Olavi Jänes, Rauno Kiuru, Tarmo Kleimann, Illari Lään, Ivar Tedrema, Toomas Otsatalo, Avo Alliksaar, Heiki Sarapuu, Argo Meresaar, Aivar Aleksejev, Tanel Melk, Urmas Kink, Virgo Kurist, Kuldar Lepik, Toomas Arumägi ja Arne Peda. Esireas vasakult Margot Võsokov, Triin Nõmmistu, Liis Rosin, Brit Mesipuu. Foto: Maire Henno

Kambja Vallavolikogu II koosseisu esimese istungi kutsus valla valimiskomisjon kokku 16. novembril. Kohal olid kõik valitud vallavolikogu liikmed. Istungi päevakord oli kolmepunktiline.

Istungi avas valla valimiskomisjoni esimees vallasekretär Marina Lehismets, kes tervitas valitud volikogu liikmeid ja tutvustas istungi päevakorda.

Esimene päevakorrapunkt oli volikogu esimehe valimine. Marina Lehismets tutvustas valimise reegleid. Seejärel asuti kandidaatide ülesseadmisele. Ivar Tedrema esitas Eesti Reformierakonna ja Isamaa Erakonna kandidaadiks volikogu esimehe kohale Illari Lääne kandidatuuri. Heiki Sarapuu esitas valimisliitude Ettevõtlik Kambja ja Hoiame Head ning EKRE kandidaadiks Aivar Aleksejevi kandidatuuri. Kandidaadid esinesid enesetutvustusega ja vastasid küsimustele. Seejärel oli väike vaheaeg, mille jooksul valla valimiskomisjoni liikmed valmistasid ette salajase hääletamise läbiviimiseks ette nähtud valimissedelid. Toimus salajane hääletamine ning selle tulemusel osutus 13 poolthäälega volikogu esimeheks valituks Aivar Aleksejev. Illari Lään sai 8 poolthäält.

Istungit asus juhtima uus volikogu esimees Aivar Aleksejev.

Vallavolikogu esimees Aivar Aleksejev ja aseesimees Urmas Kink. Foto: Maire Henno

Teiseks päevakorrapunktiks oli volikogu aseesimehe valimine. Aivar Aleksejev esitas volikogu aseesimehe kandidaadiks Urmas Kingu kandidatuuri, Triin Nõmmistu esitas sellele kohale Avo Alliksaare kandidatuuri. Aivar Aleksejev tegi ettepaneku, et ka selle valimise viiks läbi valla valimiskomisjon, volikogu oli sellega nõus. Valla valimiskomisjon valmistas ette hääletussedelid ja viis läbi salajase hääletamise. Volikogu aseesimehe kohale osutus 13 poolthäälega valituks Urmas Kink, Avo Alliksaar sai 8 poolthäält.

Kolmanda päevakorrapunktina esitas eelmise volikogu poolt kinnitatud vallavalitsus lahkumispalve, mille luges ette Aivar Aleksejev. Vallavalitsus eesotsas vallavanem Aivar Aleksejeviga jätkab oma tööd, kuni volikogu kinnitab uue vallavalitsuse koosseisu.

Volikogu eelmise koosseisu esimees Heiki Sarapuu tänas Aivar Aleksejevit pikaaegse töö eest vallavanemana.

Tänusõnad nüüdseks endiselt vallavolikogu esimehelt Heiki Sarapuult ja valla arendusjuhilt Kristi Kullilt vastsele vallavolikogu juhile Aivar Aleksejevile. Kingituseks anti kauaaegsele vallavanemale vallakujuline kell koos sõnumiga, et tööpäevadel ei tohi lasta liiga pikkadeks ja väsitavateks kujuneda. Foto: Maire Henno

Volikogu järgmine istung kavandati 22. novembrile, päevakorras uue vallavanema valimine ning volikogu komisjonidele esimeeste ja aseesimeeste valimine.

Seaduse järgi saab uus vallavanem oma volitused siis, kui volikogu on kinnitanud uue vallavalitsuse koosseisu.

Istungil toimunut vahendas volikogu sekretär REET KIURU

Kino maale