Muutus Kambja volikogu koosseis

77
Eve Kurist

Kambja valla valimiskomisjon otsustas 14.03.2024 seoses volikogu liikme Toivo Saluse (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) volituste ennetähtaegse lõppemisega määrata volikogu asendusliikmeks Eve Kurist (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Selgus, et Toivo Salus on asendusliikme staatuses olles mõneks ajaks enda elukoha registreerinud teises omavalitsuses.

Kui asendusliikmel tekib õigus volikogu liikmeks asuda, kuid ta on vahepeal muutnud rahvastikuregistris elukohta ja ta ei ole püsivalt elanud alates valimiste aasta 1. augustist selles vallas või linnas, kus ta kandideeris, siis ei ole tal õigust saada volikogu liikmeks ja seda isegi juhul, kui kontrollimise hetkel on tema elukoht selles vallas või linnas, kus ta kandideeris.

Elukoha muutmise põhjendused ei ole olulised, sest seadus sätestab imperatiivselt, et volikogu liikme, kelle püsiv elukoht ei ole selles vallas või linnas, volitused lõpevad sellise juriidilise fakti korral automaatselt. Ka kohtupraktika kohaselt lõppevad volikogu liikme volitused ennetähtaegselt juriidilise fakti saabumisel, s.t elukoha andmete muutmisel, näiteks on Riigikohus leidnud oma otsuses, et kandidaadi elukoht peab vallas või linnas asuma püsivalt ning elukoha muudatus pärast valimisaasta 1. augustit toob kaasa kandideerimisõiguse kaotuse.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ei näe ette kohustust kontrollida pidevalt volikogu liikmete elukohaandmeid rahvastikuregistrist. KOKSi kohaselt peab volikogu liige ise oma elukoha muutusest vallasekretäri teavitama. Sellest, et volikogu liige jättis vallasekretäri elukoha andmete muutumisest teavitamata ja osales volikogu töös volituste lõppemise järel, ei teki tal õigustatud ootust, et tema volitused volikogu liikmena jäävad kehtima.

Valla valimiskomisjon

Kino maale
EelmineKeelekirev nädal Kuuste Koolis: õppimine läbi keelte ja kultuuride
JärgmineSisevete festival kutsub Kambja valla elanikke sadamate programmides kaasa lööma