Kambja vallas alustati avatud valitsemise aruteludega

63
Valla vabasektori esindajad avatud valitsemise arutelul Ülenurme spordihoones. Foto: Marko Ojakivi

Kambja valla kehtivas arengukavas on kirjas, et valla juhtimisel lähtutakse avatud valitsemise põhimõtetest. Vallavanem Illari Lääne sõnul on selle eesmärgi saavutamiseks vaja kujundada esmalt ühine arusaam, mida kujutab endast avatud valitsemine, ning leppida seejärel kokku konkreetsed tegevused, mis aitavad sinna jõuda.
Selle protsessi käivitamiseks toimusid 2024. aasta aprillis ümarlauad ja mõttevahetused valla vabasektori esindajate, ettevõtjate ning noortega. Kokkusaamistel räägiti võimu teostamisest avalikes huvides ning sellest, kuidas konkreetsete sammude abil edendada sihtgruppide kaasamist, info paremat kättesaadavust või e-teenuste arendamist, mis kõik on avatud valitsemise eri aspektid.

Kohtumistel arutleti, millised on sihtgruppide ootused vallale ning missugused valdkonnad kuuluvad avatud valitsemise põhimõtete alla. Kaasamise ning e-teenuste arendamise kõrval on samavõrd oluline dialoogi hoidmine elanikega, kogukonna algatuste toetamine, koostöö avalike teenuste pakkumisel, aga ka korruptsiooni ennetamine.

Esimesele kohtumisele Ülenurme spordihoonesse kogunenud vabasektori esindajaid tõid välja mitmeid kasulikke tähelepanekuid, kuidas vallavõim saab oma tegevuses enam kodanikega arvestada avatud valitsemise põhimõtete rakendamisel. Näiteks kõlas ettepanek panustada senisest enam kohalikesse kogukondadesse, kaasates neid erinevate avalike teenuste pakkumisse, alates vallateede hooldusest, lõpetades eakate toimetuleku toetamisega.

Teine kokkusaamine tõi kokku omavalitsuse ettevõtjad, kes tõid välja asjaajamise, suhtlemise, ruumilise planeerimise, taristu arendamise ja koostööga seotud märksõnu.
Kolmas mõttevahetus toimus valla noortega, kellele tutvustati põhjalikumalt vallavalitsuse tööd ja kaasarääkimise võimalusi, sh kuidas saavad täna ja tulevikus noored öelda sõna sekka vallaelu kujundamisel ning ideede elluviimisel.

Vabasektori esindajate, ettevõtjate ning noorte kõrval jätkusid avatud valitsemise ümarlauad volikogu ja vallavalitsuse liikmetega.

Kambja valla avatud valitsemise tegevuskava on plaanis avalikustada juuni alguses ning siis on kõigil elanikel võimalik teha ettepanekuid ja anda tagasisidet, kuidas avatud valitsemist vallas paremini korraldada.

Marko Ojakivi
valla kommunikatsioonijuht

Kino maale
EelmineUnipiha algkool registreerib õpilasi
JärgmineJaga kodusoojust, hakka kriisihoolduspereks