Vallavolikogu toetas vallavalitsuse ettepanekut Külitse–Ülenurme kergliiklustee rajamiseks

277
Kambja volikogu istung 20.03.2024 Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

20. märtsil 2024 toimunud Kambja volikogu istungil langetati mitmeid otsuseid, mis on seotud Külitse–Ülenurme kergliiklustee ehitamisega.

Vallavalitsusel lubati osaleda meetmes „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse“ projektiga „Külitse–Ülenurme kergliiklustee lõigu Puraviku–Laikna ehitamine“.

Vallavalitsusel lubati korraldada riigihange „Külitse–Ülenurme kergliiklustee ehitamine“. Kergliiklustee ehitus teostatakse perioodil 2024–2025 ning ehitushange jagatakse kahe aasta peale osadeks. Hanke üks osa on 2024. aastal Külitse–Puraviku lõigu ehitamine ning teises osas soovitakse 2025. aastal välja ehitada Puraviku–Laikna lõik.

Seoses Külitse–Ülenurme jalgratta- ja jalgtee rajamisega otsustati koormata tähtajatu ning tasuta isikliku kasutusõigusega Kambja valla kasuks kergliiklustee ehitamiseks ja haldamiseks Külitse alevikus asuva Ropka raudteejaama kinnisasja (kinnistusosakonna registriosa nr 3835950, katastriüksuse tunnus 94901:008:0002), Tõrvandi alevikus asuva kinnisasja (registriosa nr 5780350, katastriüksuse tunnus 94901:007:0698) riigitee nr 22132 Ülenurme–Külitse tee lõik 1 maaüksuse km-d 2,66 ja 3,15, Laane külas asuva kinnisasja (registriosa nr 2484250, katastriüksuse tunnus 94901:001:0255) riigitee nr 22132 Ülenurme–Külitse tee lõik 2 maaüksuse km-d 13,72, 14,18 ja 15,30, Külitse alevikus asuva kinnisasja (registriosa nr 5780350, katastriüksuse tunnus 94901:007:0698) riigitee nr 22132 Ülenurme–Külitse tee T12 maaüksuse km-d 5,38 ja 5,39–5,65.

Nõustuti Lemmatsi külas asuva Räni-Raudtee tee T2 katastriüksuse (registriosa number 23495750, katastritunnus 28301:001:1944, sihtotstarve transpordimaa, pindala 203 m²) omandamisega Kambja valla munitsipaalomandisse maksumusega 1 euro seoses kergliiklustee rajamisega.

Muudeti vallavolikogu määrust nr 53 „Kambja kalmistu kasutamise eeskiri“, mille kohaselt peab muuhulgas Kambja kalmistule kirstuga matmisel haua sügavus maapinnast haua põhjani esmasel matmisel olema minimaalselt 1,8 meetrit ning pealematmisel minimaalselt 1,5 meetrit.

Algatati Külitse alevikus asuvate Enno ja Haage tee 23 maaüksuste ning lähiala detailplaneering ja kinnitati maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad vastavalt tingimusele.

Volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi ning sotsiaalkomisjoni esimees Brit Mesipuu tegid ülevaate komisjonide 2023. aasta tegevustest.

Volikogu liikmed kuulasid ära volikogu liikme Toomas Otsatalo informatsiooni.

Seoses volikogu liikme Toivo Saluse volituste ennetähtaegse lõppemisega tutvustas end volikogu liikmeks määratud Eve Kurist.

Avaldusega esines volikogu liige Olavi Jänes.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine volikogu istung toimub 17. aprillil kell 17 Reola kultuurimajas.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTartu maakonna bussiliinide muudatusest alates aprillist
JärgmineValla vabasektori esindajad, ettevõtjad, noored on oodatud avatud valitsemise koosloome aruteludele