Valla vabasektori esindajad, ettevõtjad, noored on oodatud avatud valitsemise koosloome aruteludele

301
Kambja vallas toimuvad sihtrühmadele avatud valitsemise koosloome arutelud. Foto: Mihkel Seedre

Aprillis 2024 toimuvad avatud valitsemise koosloome arutelud Kambja valla sihtrühmadega, kus räägitakse võimu teostamisest avalikes huvides ning sellest, kuidas seda on kavas rakendada senisest enam.

Kohtumistel peatutakse avatud valitsemise mõistel, kuidas sellega omavalitsusel täna läheb, millised on sihtgrupi ootused vallale ning milliseid samme peaks astuma järgmistes teemades: juhtimine ja elanike ligipääs teabele; dialoog ja elanike kaasamine; kogukonna algatuste toetamine, sh noored; koostöö avalike teenuste pakkumisel; e-teenuste arendamine; korruptsiooni ennetamine.

Kokkusaamised toimuvad valla MTÜde, vabasektori esindajate, ettevõtjate, noortega.

Sihtrühmade kohtumiste järel toimuvad avatud valitsemise mõttevahetused volikogu ja vallavalitsuse liikmetega.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavolikogu toetas vallavalitsuse ettepanekut Külitse-Ülenurme kergliiklustee rajamiseks
JärgmineVallavalitsuse istungilt 19.03.2024