Vallavalitsuse istungilt 19.03.2024

138
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras oli sundvalduse seadmine.

Vallavalitsuse tellimusel on OÜ Esprii koostanud põhiprojekti nr 221202 „Ülenurme-Külitse jalgratta- ja jalgtee projekt, II etapp“, millega antakse lahendus Soinaste ja Laane külas ning Külitse alevikus rajatavale jalgratta- ja jalgteele (kergliiklustee). Vallavalitsus otsustas kergliiklustee rajamiseks vajalikele maadele kasutusõiguse seada sundvalduse teel.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineValla vabasektori esindajad, ettevõtjad, noored on oodatud avatud valitsemise koosloome aruteludele
JärgmineVallavalitsuse istungilt 21.03.2024