Alaealise töötamise toetuse taotlemise võimalusest

204

Tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, saavad töötukassalt taotleda alaealise töötamise toetust, mille eesmärk on suurendada alaealiste töötamise võimalusi ning soodustada nende tööharjumuse ja -kogemuse saamist.

Alaealise töötamise toetus on perioodiliselt makstav toetus ja seda makstakse kalendriaasta esimeses kvartalis eelmise kalendriaasta eest. Seega tuleb 2020. aasta eest alaealise töötamise toetuse saamiseks taotlus esitada töötukassale hiljemalt 31.03.2021.

Alaealise töötamise toetuse taotlemise tingimustega on Teil võimalik tutvuda töötukassa kodulehel www.tootukassa.ee.

Alaealise töötamise toetus on riigiabi, mille kohta leiate rohkem teavet rahandusministeeriumi kodulehelt.

Kino maale