Lumetõrjest Kambja valla kohalikel teedel

3143
On olnud talvi, mil Kambjas vana apteegi ristmikul lumevallid olnud liiklusmärgi kõrgused. Foto: Heigo Mägi

Kambja vallas teeb avalikus kasutuses olevatel kohalikel teedel lumetõrjet OÜ Ülenurme Teed.

Talvisele teehoolduse nõuded on kehtestatud majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015. a määrusega nr 92 „Tee seisundinõuded”.

Elanike soovil lükatakse lund ka erateedel nende majapidamisteni, kus elatakse aasta läbi. Oluline on, et elanikud on registreeritud oma tegelikku elukohta ning et neile ei ole antud omavalitsuse poolt prügiveo vabastust.

Kambja valla kohalikud teed vabastatakse lumest 12 h jooksul ja erateed 24 h jooksul alates hooldustsükli algusest. Ekstreemsete olude korral võib hoolduse aeg olla poole pikem.

Hooldustsüklit alustatakse pärast lumesaju või tuisu lõppu või lumesaju korral alates lumekihi kriitilise paksuse saavutamisest. Esmalt lükatakse puhtaks suuremad teed ja seejärel puhastatakse kõrval harud.

Lumetõrje tegemisel lähtutakse talviste seisundinõuete tasemest nr 1 ehk koheva lume puhul peab lumekihi paksus olema 10 cm, millest alates alustatakse hooldamist igal juhul. Väiksema lumekihi ning tuisu korral hinnatakse olukorda ja teid puhastatakse vastavalt vajadusele.

Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truubid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad on värvitud või helkurpaelaga seotud).

Tähistada tuleb ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik.

Teeservades peab võsa ja ülekasvanud olema piiratud vähemalt 3,5 m kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine.

Lund saab lükata teel mille laius on vähemalt 3m ja teeserva jääb veel piisavalt ruumi ka lumevalli jaoks.

Vald ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311) või sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt “eratee” ei ole sissesõitu keelav märk. Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna kilekott, et teostataks lumelükkamist.

Alevites ja alevikes palume lumesaju ajal sõidukeid tänava äärde ja kõnniteedele mitte parkida, sest see takistab oluliselt lumetõrjetöid.

Lumetõrjega seotud muredest saab teada anda OÜ-le Ülenurme Teed telefonil +372 750 2665 (ööpäevaringselt) või e-postile yl.teed@ylenurme.ee.

Ülenurme ja Tõrvandi piirkonna kõnniteid hooldab Olme OÜ tel +372 521 6956 e-post olme@ylenurme.ee.

Ülo Plakso
valla haldusjuht

 


Vaat ka: https://www.kambja.ee/teed-ja-tanavad

Kino maale
EelmineInimest kannab üksnes terve ja piisavalt paks jää
JärgmineÜlenurmel soojus kallineb