4.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.04.2024
Sildid Teed

Silt: teed

Transpordiamet hoiatab: jäävihma ja libeduse tõttu välja kuulutatud rasked ilmaolud –...

Täiendatud 14.02.2024 13. veebruaril 2024 sadanud jäävihma ja libeduse tõttu on keerulised teeolud peaaegu kõikjal üle Eesti. Transpordiamet kuulutaski välja ka Tartumaa riigiteedel rasketest ilmaoludest...

Transpordiamet kehtestas riigiteedel pea kõigis maakondades erilise hoolderežiimi

Transpordiamet kehtestas neljapäeval, 4. jaanuaril 2024 kell 23.30 rohke lumesaju ja tuisu tõttu riigiteedel kõigis maakondades peale Ida- ja Lääne-Virumaa ning Järvamaa, rasketest ilmaoludest...

Toimuvad Jõhvi–Tartu–Valga maantee ümberehitamise keskkonnamõju hindamise aruande avalikud arutelud

Transpordiamet suunas avalikule väljapanekule riigitee Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4–152 asuva Tartu–Nõo lõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande. Väljapaneku järgselt toimuvad KMH arutelud...

Lumetõrjest Kambja valla kohalikel teedel

Lumetõrjet riigiteedel korraldab transpordiamet, metsateedel RMK. Kambja vald korraldab lumetõrjet vallateedel ning avalikuks kasutamiseks antud erateedel. Vastu tulles elanike soovidele ka erateedel. Töid teostab OÜ...

Vald kehtestas kohalikel teedel liikluspiirangud

Pinnase sulamisest ja sademetest tingitud teekatete nõrgenemise tõttu keelab Kambja vallavalitsus 17.03.2023 korraldusega nr 1493 Kambja vallas alates 21.03.2023 veokitele täismassiga üle 8 tonni...

Kambja Vallavalitsus ei nõustu kõikide ristmike ja mahasõitude sulgemisega 2+2 Jõhvi–Tartu–Valga...

Seoses Transpordiameti projekteerimistingimuste menetluse algatamisega riigitee Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4–152 asuva Tartu–Nõo lõigu ümberehitamise projekti koostamiseks, ei nõustu Kambja Vallavalitsus kõikide ristmike ja mahasõitude sulgemisega...

Reola kultuurimajas tutvustatakse Tartu läänepoolse ümbersõidu VI ehitusala eelprojekti

Kolmapäeval, 15. veebruaril 2023 kell 17.30 tutvustatakse Reola kultuurimajas Tartu läänepoolse ümbersõidu VI ehitusala eelprojekti. Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tartu läänepoolse ümbersõidu tutvustusel osalemise soovist tuleb anda teada...

Jõhvi–Tartu–Valga maantee Tartu–Nõo lõigu ümberehitamisest

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste menetluse riigitee nr 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4–152 asuva Tartu–Nõo lõigu ümberehitamise projekti koostamiseks. Tee-ehituse eelprojekti valmimine on teehoiukava kohaselt kavandatud 2024....

Algavad kohalike teede remonttööd

Lähiajal algavad remonttööd valla teedel. Töid teostab RoadWest OÜ. Hankelepingu järgi on pinnatavate teede pikkuseks keskmiselt 6,5 km. Pindamistööd toimuvad Kambja, Külitse, Tõrvandi ja Räni...

Vald kehtestas massipiirangud kohalikel teedel

Seoses teekatte seisundi nõrgenemisega pinnase sulamise tõttu otsustas Kambja vallavalitsus keelata Kambja vallas alates 21. märtsist 2022 veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemise järgmistel...