Kambja Vallavalitsus ei nõustu kõikide ristmike ja mahasõitude sulgemisega 2+2 Jõhvi–Tartu–Valga maantee ümberehitamisel

827
2+2 Jõhvi–Tartu–Valga maantee ümberehitamisel on oluline tagada piirkonna elanikele igapäevased liikumisvajadused. Foto: Marko Ojakivi

Seoses Transpordiameti projekteerimistingimuste menetluse algatamisega riigitee Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4152 asuva Tartu–Nõo lõigu ümberehitamise projekti koostamiseks, ei nõustu Kambja Vallavalitsus kõikide ristmike ja mahasõitude sulgemisega Külitse, Räni ning Lemmatsi piirkonnas.

Kambja Vallavalitsuse ettepanekud

  • Räni aleviku Tiigrisilma tänava ristmikult säilitada peale- ja mahasõit põhimaanteelt Tiigrisilma tänavale.
  • Räni aleviku Leilovi tee ristmikult säilitada peale- ja mahasõit põhimaanteelt Leilovi teele.
  • Külitse aleviku Järve tee ristmikult säilitada kindlasti peale- ja mahasõit põhimaanteelt Külitse järve teele.
  • Külitse aleviku Lennuvälja tee ristmiku osas rajada Külitse alevikku põhimaantee alla Lennuvälja tee ristmikule kohalike elanike liikumise soodustamiseks sõiduautode tunnel.
  • Linnavere tee ja Näki tee vahelisele kogujateele kavandada uue rajatava juurdepääsutee koridor. Rajada kogujatee Linnavere teest kuni Riia mnt 202 kinnistuni.
  • Paju tänava pikendamine Laseri tänavale, arvestades elanikega, kes soovivad saada kiiremini tõmbekeskusesse (Tartu linna).

Vallavalitsus tegi ka ettepaneku vaadata üle projekti koostamisel piirkonna bussipeatuste asukohad, et need oleksid inimestele lähemal. Näiteks kavandada bussipeatus Kannistiku tee äärde.

Kambja Vallavalitsus palub Transpordiametil arvestada Kambja Vallavalituse tingimustega põhiprojekti koostamisel tulenevalt kohalike elanike igapäevaste liikumisvajaduste ja -harjumustega.

Kambja Vallavalitsuse vastuskiri Transpordiametile Jõhvi–Tartu–Valga maantee Tartu–Nõo lõigu ümberehitamisest on leitav Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineReola kultuurimajas tutvustatakse Tartu läänepoolse ümbersõidu VI ehitusala eelprojekti
JärgmineVallavalitsuse istungilt 01.02.2023