Jõhvi–Tartu–Valga maantee Tartu–Nõo lõigu ümberehitamisest

4918
2+2 Jõhvi–Tartu–Valga maantee hakkab läbima Kambja vallas Külitse ja Räni alevikku ning Lemmatsi küla. Foto: Marko Ojakivi

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste menetluse riigitee nr 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4152 asuva Tartu–Nõo lõigu ümberehitamise projekti koostamiseks. Tee-ehituse eelprojekti valmimine on teehoiukava kohaselt kavandatud 2024. aasta alguses. Projekti eesmärk on riigitee nr 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4152,0 asuva Tartu–Nõo lõigu kavandamine 2+2 ristlõikega maanteeks, teedevõrgu asukoha ja omandi täpsustamine ning teemaa vajaduse määramine projekteeritaval lõigul.

Projekteerimistingimuste eelnõu on kuni 31.01.2023 kättesaadav Transpordiameti kodulehel, ettepanekuid saab teha kuni 02.02.2023 e-posti aadressil info@transpordiamet.ee. Kui nimetatud tähtajaks ei ole arvamust esitatud ega ole taotletud tähtaja pikendamist, loetakse ehitusseadustiku § 31 lõike 6 alusel, et asjaosalised ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta seisukohta avaldada.

Projekteerimistingimuste menetluse käigus korraldab Transpordiamet koostöös Kambja vallaga eelnõu avalikustamised, kus tutvustatakse projektlahendust ning on võimalik kavandatava lahenduse kohta küsimusi küsida. Avalikustamised toimuvad Ülenurme Gümnaasiumi aulas aadressil Tartu mnt 5, Ülenurme. Räni aleviku ja Lemmatsi küla lõigu avalikustamine toimub esmaspäeval, 16.01.2023 kell 17.30 ning Külitse alevikku läbiva lõigu arutelu neljapäeval, 19.01.2023 kell 17.30. Avalikustamisi ei protokollita ega salvestata. Ettepanekuid projekteerimistingimuste eelnõule saab esitada vaid kirjalikult.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Transpordiameti projekteerimise üksuse projektijuhi Tiit Vunk poole (5918 5199, tiit.vunk@transpordiamet.ee).


Riigitee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga km 38,4152,0 Tartu–Nõo lõigu eelprojekt.

Kino maale
EelminePiirkonnapolitseinik: „Hämar aeg ajab pikanäpumehed liikvele.“
JärgmineSoinaste külas põles elamu