Konkurss juristi ametikohale

453

 

KAMBJA VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

JURISTI

ametikoha täitmiseks puuduva ametniku asendamise ajaks.

Nõuded kandidaadile:

 • juriidiline kõrgharidus (magister)
 • eesti keele oskus C1 tasemel
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus
 • hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus.

 

Tööülesanded:

 • vallavalitsuse õigusalane nõustamine võlaõiguslikes küsimustes
 • lepingu projektide ettevalmistamine, kooskõlastamine ja lepingute sõlmimises osalemine
 • lepingute täitmise üle järelevalve teostamine, sh kehtivuse kontrollimine
 • võlanõuete ja pretensioonide esitamine, vajadusel dokumentide vormistamine kohtusse
 • kohaliku omavalitsuse tegevust puudutava seadusandluse jälgimine, muudatuste alusel ettepanekute tegemine valla õigusaktides
 • õiguslikes küsimustes vallavalitsuse esindamine volikogus, kohtus ja teistes asutustes.

 

Omalt poolt pakume:

 • 35 päeva puhkust
 • võimalusi eneseteostamiseks
 • stabiilset tööd
 • koolitusi enesetäiendamiseks.

 

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV esitada digiallkirjastatult 15. detsembriks 2021 e-posti aadressil vald@kambja.ee.

Täpsem info tel 5664 2006, Reet Kiuru.


Lisateave ja ametijuhend: https://www.kambja.ee/juristi-konkurss

Kino maale