Vallavolikogu istungid

100

Kambja Vallavolikogu II koosseisu teine istung toimus 22. novembril.

Kohal olid kõik volikogu liikmed, päevakorras oli neli punkti.

Esimene päevakorrapunkt oli vallavanema valimine konkursi korras. Aivar Aleksejev tutvustas eelnõud kuulutada välja konkurss vallavanema kandidaatide leidmiseks. Vallavanema valimise konkursikomisjoni koosseisu esitati Aivar Aleksejev, Illari Lään, Alan Uibo, Virgo Kurist ja Ivar Tedrema. Konkursi korraldamise poolt olid kõik volikogu liikmed.

Teine päevakorrapunkt oli volikogu alatiste komisjonide moodustamine. Volikogu otsustas ühehäälselt moodustada järgmised alatised komisjonid: revisjonikomisjon, majanduskomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon, arengu- ja planeerimiskomisjon, sotsiaalkomisjon.

Kolmas päevakorrapunkt oli alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine. Toimunud isikuvalimiste tulemusena (salajane hääletamine) valiti revisjonikomisjoni esimeheks Triin Nõmmistu ja aseesimeheks Olavi Jänes, majanduskomisjoni esimeheks Tarmo Kleimann ja aseesimeheks Kuldar Lepik, haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Rauno Kiuru ja aseesimeheks Margot Võsokov, arengu- ja planeerimiskomisjoni esimeheks Toomas Arumägi ja aseesimeheks Alan Uibo, sotsiaalkomisjoni esimeheks Brit Mesipuu ja aseesimeheks Liis Rosin.

Neljanda päevakorrapunktina valiti revisjonikomisjoni liikmeks Virgo Kurist.

Kambja Vallavolikogu II koosseisu kolmas istung toimus 1. detsembril.

Kohal olid kõik volikogu liikmed. Päevakorras oli volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine (välja arvatud revisjonikomisjon, mille koosseis oli eelmisel istungil valitud).

Volikogu otsustas 20 poolthäälega, et sotsiaalkomisjoni liikmed on Kati Kümnik, Ülo Karpov, Tanel Melk, Rainer Tüvist, Karin Peda ja Igor Junkin.

Volikogu otsustas 19 poolt- ja 1 erapooletu häälega haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu järgmiselt: Heiki Sarapuu, Avo Alliksaar, Argo Meresaar, Peep Puis, Ülle Andreson, Merje Aavik, Annaliisa Plato, Mari Sults, Erkki Aas.

Majanduskomisjoni koosseis kinnitati 20 poolthäälega järgmiselt: Jaano Uibo, Rait Rohumägi, Margus Kard, Urmas Kartau, Illari Lään, Ivar Tedrema, Tanel Melk.

Volikogu kinnitas arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu 19 poolt- ja 2 erapooletu häälega järgmiselt: Arne Peda, Ragnar Kruuda, Karin Raid, Jüri Org, Toomas Otsatalo, Illari Lään, Urmas Kink.

Istungil toimunut vahendas volikogu sekretär REET KIURU.

Kino maale