Vaktsineerimise tulemustasu saavad 10 omavalitsust

417

Tunnustamaks linnu ja valdu kohaliku tasandi tegevuse eest koroonaviiruse leviku takistamisel, maksab riik oktoobrist detsembri keskpaigani saavutatud heade vaktsineerimistulemuste pealt omavalitsustele toetust. Kuus omavalitsust, kes saavutasid sel perioodil 80% täisealiste elanike vaktsineerituse taseme, saavad 10 eurot iga vaktsineeritud elaniku kohta. Lisaks makstakse neljale linnale, kes suutsid vaktsineerituse kasvu suurendada 10% võrra, toetust viis eurot inimese pealt. Kokku eraldatakse omavalitsustele tulemustasu summas 567 455 eurot.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on just omavalitsuste abiga võimalik kasutada paindlikke lahendusi väiksemate inimhulkade kohapeal vaktsineerima saamiseks, mistõttu oli mõistlik neid vaktsineerimise korraldusse kaasata. „Raha maksmine ei lahterda kuidagi meie omavalitusi tublideks ja vähem tublideks,“ ütles minister. „Oleme tänulikud absoluutselt kõikidele omavalitsustele nende tegevuse ja pingutuste eest koroonaviiruse leviku tõkestamisel nüüd juba kahe pika ja pingelise aasta jooksul.“

Oktoobris kutsus rahandusministeerium omavalitsusi üles jätkuvates koroona leviku tingimustes vaktsineerimist igati soodustama ja korraldama ning selleks töötati välja rahalised motivatsioonimeetmeid. „Kuna meil tekkis võimalus valitsuse reservist vaktsineerimisele hoogu anda ka rahalise stiimuliga, tundus igati asjakohane omavalitsusi sel moel lisaks motiveerida, seda enam, et kasu saavad sellest lõpuks kõik osapooled,“ selgitas Aab.

Omavalitsustele, kes saavutavad 13. detsembriks 80% täisealiste elanike vaktsineerituse, lubati 10 eurot iga vaktsineeritud elaniku kohta ning selle tasemeni jõudsid neli omavalitsust. Kuna Saku ja Kiili valdadel jäi tasemest väga vahe puudu ning 14. detsembriks see ületati, arvati ka nemad tulemustasu saajate hulka.

Perioodil 01.10-13.12 80% vaktsineerituse taseme saavutanud omavalitsused:

Lõpetatud vaktsineerimiskuuriga
18+ isikuid 
Vaktsineeritud inimeste  koguarv Preemia suurus (eurot)
Ruhnu 83,1%    107   1 070
Kambja 82,5% 8 062 80 620
Luunja 80,3% 3 390 33 900
Hiiumaa 80,2% 6 814 68 140
Saku 79,9% 6 888 68 880
Kiili 79,8% 3 765 37 650

Lisaks makstakse neljale linnale, kes suutsid 13. detsembriks oma vaktsineerituse kasvu suurendada 10% võrra, toetust viis eurot inimese pealt.

Perioodil 01.10-13.12 10% kasvu täitnud omavalitsused:

18+ isikute vaktsineerituse taseme suurenemine Vaktsineeritud inimeste  koguarv  Preemia suurus (eurot)
Maardu 12,7%   7 275   36 375
Narva 10,5% 25 901 129 505
Kohtla-Järve 10,4% 16 529   82 645
Sillamäe 10,4%   5 734  28 670

Raha makstakse omavalitsustele välja sihtotstarbelisest reservist 2021. aasta lõpuks, pärast valitsuse poolt tulemuste kinnitamist.

Lisaks hüvitab riik omavalitsustele septembrist detsembrini tehtud vaktsineerimise korralduslikud kulud – väljaminekud, mis on seotud näiteks tööjõu, ruumide, transpordi, teavitusega vms. Valitsuse 16. detsembri otsusega eraldatakse reservist kokku 430 773 eurot, mis jaguneb omavalitsuste endi esitatud andmete alusel. Kokku esitas oma kulud 24 omavalitsust, andmed on leitavad

Kino maale
EelmineKastre valla üldplaneeringu eelnõu väljapaneku tulemuste arutelud
JärgminePõllumajandusmuuseum loosib välja auhindu ja paneb masinad rääkima