Kastre valla üldplaneeringu eelnõu väljapaneku tulemuste arutelud

813

Naabervald annab teada, et Kastre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad järgmistel kuupäevadel:

  • jaanuaril 2022 kell 17:30 Melliste raamatukogus
  • jaanuaril 2022 kell 17.30 Võnnu kultuurimajas
  • jaanuaril 2022 kell 17.30 Priiuse seltsimajas.

Arutelul osalemiseks on vajalik eelregistreerimine lingil: https://forms.gle/6uJc2aJqESpEy4QM6, hiljemalt 03. jaanuariks.

Avalikul arutelul osalemiseks tuleb alates 18. eluaastast esitada COVID tõend ja isikut tõendav dokument. Kui inimesel ei ole vaktsineerimistõendit saab ta osaleda üksnes veebi kaudu. Veebis osalemise link avaldatakse Kastre vallavalitsuse kodulehel: https://www.kastre.ee/kastre-valla-uldplaneeringu-koostamine koosoleku toimumise päeval. Avalikul arutelul järgime Vabariigi Valitsuse kehtestatud piiranguid. Lisainfo: Karen Katri Voll, karenkatri.voll@kastre.ee, tel 53414205

Kastre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 1. novembrist kuni 1. detsembrini 2021, kirjalikke arvamusi eelnõu kohta oli võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal, st kuni 1. detsembrini. Tähtaegselt laekunud arvamuste osas kujundab Kastre vallavalitsus seisukoha ning see edastatakse ettepanekute tegijatele esimesel võimalusel. Laekunud arvamused koos vallavalitsuse seisukohaga avaldatakse ka Kastre valla veebilehel.

Kino maale
EelmineAS Emajõe Veevärk teade veeteenuse hindade muutusest alates 01.02.2022
JärgmineVaktsineerimise tulemustasu saavad 10 omavalitsust