AS Emajõe Veevärk teade veeteenuse hindade muutusest alates 01.02.2022

1556

Tulenevalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 veeteenuse hinna kehtestamine, teatab AS Emajõe Veevärk, et alates 01.02.2022 hakkavad kehtima uued hinnad vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Konkurentsiameti poolt on 10.12.2021 otsusega nr 9-3/2021-012 kooskõlastatud ASi Emajõe Veevärk uued veeteenuse hinnad alljärgnevalt:

Hind kuni 31.01.2022 Hind alates 01.02.2022
Nr. Tegevuspiirkonnad välja arvatud Elva linn hind käibemaksuta hind käibemaksuga hind käibemaksuta hind käibemaksuga
1. tasu vee eest 1,229 1,475 1,331 1,597
2. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp 1,780 2,136 1,938 2,326
3. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp 2,194 2,633 2,664 3,197

Veehinna muutuse peamiseks põhjuseks on väga volatiilne ja järsult kasvanud elektrienergia hind. AS-i Emajõe Veevärk on opereerinud vastavalt konkurentsiameti poolt 24.11.2020 tehtud otsuse nr 9-3/2020-012 põhjal kehtestatud veehinnaga järjepidevalt 12 kuud. Kuna aasta tagasi veeteenuse hinnataotluse koostamise ajal oli elektribörsi Nord Pool 12 kuu keskmine börsihind võrreldes tänasega väga madal (33,54 EUR/MWh) siis hetkel kehtivas veehinnas on elektrikulu oluliselt alahinnatud. Konkurentsiamet lubab veehinnas kajastada viimase 12 kuu keskmist elektri börsihinda.

Pärast uue veehinna kehtestamist 2020 novembris on elektrihind kõigil kuudel püsinud kõrgemana kui see oli veehinna taotluse ajal veehinnas lubatud (alljärgnev tabel).

Kuud Keskmine elektri börsihind veehinnas, EUR/MWh Tegelik elektri börsihind,

EUR/MWh

2021 november 33,54 116,78
2021 oktoober 33,54 105,61
2021 september 33,54 122,40
2021 august 33,54 87,03
2021 juuli 33,54 83,78
2021 juuni 33,54 71,68
2021 mai 33,54 48,42
2021 aprill 33,54 43,60
2021 märts 33,54 43,55
2021 veebruar 33,54 59,15
2021 jaanuar 33,54 53,55
2020 detsember 33,54 45,49

Detsembris tehtud konkurentsiameti otsuse kohaselt lubati AS-il Emajõe Veevärk veehinda lülitada elektrihind 98,72 EUR/MWh mis on endiselt madalam kui on olnud viimase 3 kuu keskmine börsihind.

Kuna elektrikulu moodustab AS-i Emajõe Veevärk kogukuludest ligikaudu 25% siis antud sisendi kallinemine  toob paratamatult kaasa ka veehinna kallinemise, kuna meil on kohustus tagada elutähtsa teenuse jätkusuutlikkus siis ei ole võimalik elektrikulu suurenemist katta investeeringute raha arvelt.

Arvestades, et elanik tarbib keskmiselt 70 liitrit ööpäevas ehk 2,2 kuupmeetrit kuus siis kulu suurenemine pärast hinnatõusu inimese kohta on 0,68 eurot koos käibemaksuga. Kui Tartu maakonnas oli 2020. aasta andmetel leibkonnaliikme sissetulek 842 eurot siis uute hindade alusel kujunev kulu leibkonnaliikme kohta on 8,6 eurot ehk 1% leibkonnaliikme sissetulekust. Eestis aktsepteeritakse kulu kuni 2,5% ja Euroopas kuni 4%.

AS Emajõe Veevärk

Kino maale
EelmineBussiliinil nr 37 on uuest aastast uus vedaja
JärgmineKastre valla üldplaneeringu eelnõu väljapaneku tulemuste arutelud