Toimuvad üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalikud arutelud

803

Üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 13.–15. detsembrini.

Avalikud arutelud toimuvad:

  • 13. detsembril kell 17.30 Kambja kultuurikeskuses (Kesk 12, Kambja)
    Kambja, Vana-Kuuste ja Pangodi kandid (endine Kambja valla territoorium)
  • 14. detsembril kell 17.30 Reola kultuurimaja (Valge tee 1, Uhti)
    Reola ja Ülenurme kandid – Reola, Uhti, Lepiku, Läti, Ülenurme, Tõrvandi, Soinaste
  • 15. detsembril kell 17.30 Aida peosaalis (Lennuvälja tee 1, Külitse)
    Külitse ja Räni kandid – Õssu, Räni, Külitse, Soosilla, Lemmatsi, Täsvere ja Laane

Üldplaneering koostatakse terve Kambja valla haldusterritooriumil ühtlase ja tervikliku arengu saavutamise suunamiseks 15 aasta perspektiivis. Uus üldplaneering muudab kõige rohkem endise Ülenurme valla territooriumil kehtivat üldplaneeringut. Ühe suurema muudatusena kavandatakse vähem arendusalasi. Teiseks suuremaks muudatuseks on, et tehakse ettepanek olemasolevate külade, alevike lahkmejoonte muutmiseks ning uue küla moodustamiseks. Samuti on üldplaneeringuga muutnud ehitustingimuste määramise alused.

Üldplaneering koosneb nii kaardimaterjalist kui seletuskirjast. Tervikpildi saamiseks on vajalik tutvuda mõlemaga veebiaadressil www.kambja.ee/koostatav-uus-uldplaneering.

Üldplaneering koostamise kõrval viiakse läbi ka keskkonnamõju strateegilise hindamine, kus hinnatakse riske, mida võivad põhjustada ebasoodsad keskkonnamõjud kui nendega piisavalt ei arvestata üldplaneeringu elluviimisel. Täpsuse huvides toimus ÜP ja KSH eelnõude korduv avalikustamine 7. novembrist kuni 6. detsembrini.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse liikmed külastasid veepuhastusseadmete ettevõtet Miridon
JärgmineSTART: Tartu linn ja Tartu 2024 viivad läbi Lõuna-Eestis kultuurivaldkonna suuruuringut