START: Tartu linn ja Tartu 2024 viivad läbi Lõuna-Eestis kultuurivaldkonna suuruuringut

368
Tartu2024. Foto: Mana Kaasik

Tartu linn ja SA Tartu 2024 kutsuvad Tartu ning Lõuna-Eesti kultuurivaldkonna tegijaid osalema kultuuriarengu suuruuringus.

Novembrikuus on kõigil kultuuriga seotud inimestel võimalus anda tagasisidet enda töö ja tegemiste osas. Uuringu eesmärk on saada ülevaade kultuurisektori hetkeolukorrast. Tegemist on järjekorras kolmanda sarnase küsitlusega, eelmised viidi läbi 2018. ja 2020. aastal.

Tartu linn ootab tänavu osalema loomeinimesi, kultuuripärandiga seotud spetsialiste, muuseumide ja raamatukogude töötajaid ja kultuurisündmuste ning -festivalide korraldajaid. Lisaks saavad küsitluse kaudu kaasa rääkida inimesed, keda traditsiooniliselt ei seostata kultuurivaldkonnaga. Laiapõhjaline uuring kaasab ka õpetajaid, juhendajaid, loomeettevõtjaid, noorsootöötajaid ning kultuuriturismi jt sarnaste eluvaldkondade esindajaid.

Küsitluse käigus otsitakse vastuseid järgmistele teemadele:

  • kodukoha kultuurivaldkonna hetkeseis
  • rahvusvaheline koostöö
  • arendamist vajavad kompetentsid
  • koostöö kohalikul tasandil
  • koostöö Tartu 2024 tiimiga
  • keskkonnahoidlik kultuurikorraldus

Küsitlusele saab vastata 30. novembrini Tartu 2024 koduleheküljel ja küsitluskeskkonnas.
Vastajate vahel loositakse välja meeneid. Uuringu viib läbi Creativity Lab.

Lisainfo:
Kristiina Avik, Tartu linnavalitsuse kultuurivaldkonna juht, 528 2761, kristiina.avik@tartu.ee
Krõõt Filippov, Tartu 2024 kommunikatsioonijuht, 5817 4399, kroot.filippov@tartu2024.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineToimuvad üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalikud arutelud
JärgmineVallavalitsuse istungilt 02.11.2022