-0.2 C
Kambja
Kolmapäev, 21.02.2024
Sildid Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Silt: keskkonnamõju strateegiline hindamine

Toimuvad Jõhvi–Tartu–Valga maantee ümberehitamise keskkonnamõju hindamise aruande avalikud arutelud

Transpordiamet suunas avalikule väljapanekule riigitee Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4–152 asuva Tartu–Nõo lõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande. Väljapaneku järgselt toimuvad KMH arutelud...

Jõhvi–Tartu–Valga maantee Tartu–Nõo lõigul kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruanne avalikul väljapanekul...

Transpordiamet teavitab riigitee 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4–152,0 asuva Tartu–Nõo lõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest. KMH aruandega...

Kambja valla detailplaneeringud on nüüd kergesti leitavad

Valminud on Kambja valla detailplaneeringute kaardirakendus, mis võimaldab kergesti saada ülevaate valla ruumilisest arengust. Kaardirakenduse leiab SIIT. Veebirakendus on töötatud välja ArcGIS tarkvara põhjal, mis võimaldab...

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avaliku väljapaneku tulemuste aruteludest

Kambja valla üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) avaliku väljapaneku tulemuste üldsusele suunatud arutelud toimusid 13.–15. detsember 2022 Kambja alevikus, Uhti külas ja...

Toimuvad üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalikud arutelud

Üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 13.–15. detsembrini. Avalikud arutelud toimuvad: 13. detsembril kell 17.30 Kambja...