0.9 C
Kambja
Teisipäev, 31.01.2023
Sildid Kambja Valla Sõnumid nr 10 (280)

Silt: Kambja Valla Sõnumid nr 10 (280)

Vallaelanikel on võimalik soetada soodushinnaga kiirkompostreid ja biojäätmete kogumise konteinereid

Kiirkompostrite jagamine on lõppenud. Biojäätmete konteinerite jagamine korteriühistutele jätkub. Täpsem teave vallaveebi jäätmemajanduse rubriigis: https://www.kambja.ee/jaatmemajandus 2023. aastast on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud seitse erinevat jäätmeliiki: toidujäätmed, segapakend,...

Toimuvad üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalikud arutelud

Üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 13.–15. detsembrini. Avalikud arutelud toimuvad: 13. detsembril kell 17.30 Kambja...

Oodatud on ettepanekud aukodaniku ja aasta tegija, aasta teo nimetamiseks

Kuni 15. detsembrini on oodatud ettepanekud Kambja valla aukodaniku ja aasta tegija, aasta teo nimetamiseks. Ettepanekuid saavad esitada füüsilised ja juriidilised isikud veebilehel www.kambja.ee/tunnustamine. Kambja valla...

In memoriam Rahel-Edith Peetsalu

Lehed langevad. Pihlapuu leegitseb leina. Meie seast on manalateele läinud lugupeetud õpetaja, ema ja vanaema Rahel-Edith Peetsalu. Rahel-Edith sündis kristlikku perre 8. märtsil 1942. aastal...

Tutvuda saab Jõeveere puhkeala detailplaneeringuga

1. novembrist 14. novembrini said elanikud tutvuda Jõeveere puhkeala detailplaneeringu eskiislahendusega. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30. novembril kell 16 Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas, sissepääsuga...

Eelarvestrateegias on fookuses investeeringud haridusse

19. oktoobril toimunud volikogu istungil võeti vastu eelarvestrateegia aastateks 2023–2026, kus fookuses on investeeringud haridusse. Vastuvõetud eelarvestrateegias on toodud välja, et valla tulud kasvavad kuni...

Naisansambel Lüüra Lõuna-Eesti tuuril

Vahepealsed paar aastat on taidlejatele olnud nukravõitu – alati rõõmu pakkunud külg-külje kõrval laulmine, tantsimine, näitlemine ja pillimäng muutusid ühtäkki justkui sinilinnu püüdmiseks. Koos...

Mida õppisin kogukonnapraktikandina?

MTÜ Õnnemaale sattusin nii, et läbisin koolis kogukonnapraktika kursust ning pidin leidma ühe vabaühenduse, kust saaksin tegevuskogemusi. Valisin selleks kohaks Õnnemaa ning ei pidanud...

Galerii: Harjutati kriisiolukorras toimetulekut

26. oktoobri pärastlõunal harjutati valla erinevates piirkondades kriisiolukorras toimetulekut. Sündmused said alguse Ülenurme Gümnaasiumist. Harjutustesse olid kaasatud kiirabi, politsei ja päästeameti esindajad. „Selleks, et olla...

Vallavalitsuse istungilt 31.10.2022

Päevakorras oli Ülenurme Gümnaasiumi spordihoonele (Ülenurme alevik, Tartu mnt 5/2) kasutusloa andmine. Vallavalitsus otsustas anda hoonele kasutusloa. Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist. Teate edastas:...