Kohtume raamatukogus! Raamatukogupäevad 2022

529
Vallavalitsuse hankespetsialist Triin Kaaleste proovis raamatukoguhoidja tööd. Foto: Tõrvandi raamatukogu.

Raamatukogud on turvalised ja mugavad paigad, mis on avatud igaühele, sõltumata majanduslikust olukorrast, kultuurilisest taustast või mistahes muust tunnusest. Need tagavad kõigile ligipääsu infole ning õpetavad selles orienteeruma. Raamatukogud on ka kohalikud keskused, kuhu erinevaid inimesi kokku kutsuda ning seeläbi kogukondade ja laiemalt ühiskonna sidusust suurendada.

Üleriigilised raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ toimusid tänavugi 20.–30. oktoobril ning ka meie valla raamatukogud tähistasid neid mitmesuguste ettevõtmistega. Kuuste raamatukogus tähistati 20. oktoobril lasteaia ja algklassidega kaisukaru 120. sünnipäeva. Raamatukoguhoidja Heli luges ette oma ema esimese raamatu „Tedi – lõbus karulugu“ (Ester annab ilmumisaastaks küsimärgiga 1930), Tekla isa Lauri Juhan Liivamägi luges, ise vahepeal naeru pugistades, Puhhi seiklustest ja ütles lõpuks, et ei mäletanudki need lood nii naljakad olevat. Kõik tublid kuulajad said preemiaks Mesikäpa kommi. Raamatukogus pandi välja ka üle 30 karuraamatu ja tehti reklaami laupäeval alanud kaisukarunäitusele mänguasjamuuseumis. Keskastme lastele luges Kuuste kooli õppealajuhataja Ene Rooma loo Markus Saksakulmu huumorikogumikust „Tädi hakkab tuuleloheks“.

Eesti raamatu päeva 27. oktoobril tähistab uuemat eesti väärtkirjandust tutvustav väljapanek.

Kambja raamatukogu osalusel ja kaasabil korraldati 20. oktoobril ettelugemine kõigis Kambja kooli klassides ja tol päeval koolis olnud õpilastele. Ettelugejateks olid kas esimest tundi andnud õpetajad, nende ettepanekul õpilased samast või mõnest teisest klassist või ka kooli juhtkonna liikmed.

Raamatukogupäevade eelsel päeval ehk 19. oktoobril korraldati Tartumaa kultuurinädala üritusena rahvuseepose „Kalevipoeg“ neljanda loo ettelugemine. Ettelugejaks oli kultuuritöötaja Saidi Tammeorg, kuulajateks Kambja kooli lõpuklassi 20 õpilast (nende seas ka vahetusõpilane Taist) ja mõned tunnivabad õpetajad. Ettelugemist ilmestas väljapanek rahvuseepose erinevatest väljaannetest.

Külitse raamatukogus korraldasid just raamatukogupäevade ajal fototoimetaja Kaire-Lea Pihlap ning tele- ja filmimees Ahti Tubin väikerühmades koolitusi, milles tutvustati põhimõtteid, kuidas korrastada nö kingakarpides säilitatavaid fotosid ning neid kaasaegsel ehk digitaalsel moel säilitada ja soovi korral ka avalikult kättesaadavaks muuta. Koolitustele olid kutsutud huvilised, kes pärast Kambja Valla Sõnumites ilmunud kuulutust huvi tundsid ja osalemissoovist teada andsid. Väikerühm Külitse raamatukogu tingimustes on kuni 2 koolitatavat + 2 koolitajat koos näidisõppematerjalide ja töövahenditega. Raamatukogupäevade eel toimus koolitus 19. oktoobril, raamatukogupäevade raamesse jäid koolituspäevad 22., 26. ja 29. oktoobril.

Tõrvandi raamatukogus proovis teisipäeval, 25. oktoobril raamatukoguhoidja tööd Kambja valla hankespetsialist Triin Kaaleste. Kolmapäeval, 26. oktoobril luges Tõrvandi lasteaia lastele ette Kambja valla abivallavanem Liis Rosin. Lapsed kuulasid Aino Perviku raamatust „Kirjatähtede keeruline elu“ juttu O tähest ning joonistasid pärast loo kuulamist O-tähti. Pildid on vaatamiseks üleval Tõrvandi raamatukogus.

Sama päeva pärastlõunal oli raamatukoguhoidja rollis logistik Marko. Neljapäeval, 27. oktoobril oli kõigil huvilistel võimalik kohtuda kirjanik Paavo Kangroga. Raamatukogu fuajees võis nautida Kalju Tisleri loodusfotode näitust.

Raamatukogupäevad võeti pidulikult kokku 28. oktoobril XXII maaraamatukoguhoidja päeval Toilas.

Katre Ilmjärv ja Heli Nemvalts
Kambja valla raamatukoguhoidjad

Kino maale
EelmineKambja pere- ja noortekeskuse halloween’i-nädal
JärgmineSündmusterohke sügis Vana-Kuustes