Kambja volikogu kiitis heaks 2023. aasta esimese lisaeelarve

207
Kambja volikogu istung 27.09.2023 Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

27. septembri volikogu istungil kiideti heaks 2023. aasta esimene lisaeelarve sihtotstarbeliste eraldiste laekumise tõttu, kus põhitegevuse tulud suurenesid 112 457 eurot ja põhitegevuse kulud 212 047 eurot. Lisaeelarve kogumaht on 138 370 eurot.

Tulenevalt Tõrvandi põhikoolihoone avamisest 2024/2025. õppeaasta alguses ning arvestades piisavat mööblitarne aega, anti istungil luba korraldada vallavalitsusel riigihange „Tõrvandi põhikooli mööbli ja sisustuselementide ost“, et kool tähtaegselt käivitada. Tõrvandi koolimaja rajamine on viimaste aastate olulisim ja suurim investeering.

Algatati ning kinnitati Lemmatsi külas asuva Lillemäe 18 maaüksuse detailplaneering.

Tunnistati kehtetuks Ülenurme alevikus asuva Vanamõisa platsi kinnistu detailplaneering.

Toetust ei leidnud ettepanek esindajate tagasikutsumiseks ja nimetamiseks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.

Anti ülevaade Kambja valla üldplaneeringu koostamise hetkeseisust.

Päevakorravälise punktina andis volikogu liige Tarmo Kleimann istungil üle umbusalduse avalduse vallavanem Illari Läänele.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 20.09.2023
JärgmineTartu Ülikooli aulas tunnustati valla hariduselu edendajaid