Vald ootab ettepanekuid aukodaniku, aasta tegija ja aasta teo nimetamiseks

440

Kambja valla aukodaniku nimetus omistatakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kambja vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Ettepanek aukodaniku nimetuse andmiseks esitatakse koos kandidaadi nime, kontaktandmete, elulooandmete ning teenete kirjeldusega.

Valla aasta tegija/aasta tegu aunimetus omistatakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on möödunud aastal silma paistnud erilise saavutusega või korraldanud erilise sündmuse või ürituse. Aasta tegija/aasta teo aunimetuse nominendi esitamisel tuleb kirjeldada, kellele ja milliste teenete eest aunimetuse andmist taotletakse.

Ettepanekud võivad saata füüsilised ja juriidilised isikud Kambja vallavalitsusele e-postiaadressil vald@kambja.ee hiljemalt 31.01.2022.

Kino maale
EelmineHuvihariduse- ja tegevuse toetus
JärgminePäeva pilt: Kambja vald õnnitles saja-aastast Meta Freibergi