Avati Tartumaa arendusseltsi 2022. a LEADER-meetme taotlusvoor

213

Esimene taotlusvoor on avatud 17. jaanuarist kuni 17. veebruarini 2022. Taotlusvooru laekunud taotluste hindamise tähtaeg on 18. aprill 2022.

Projektitaotluste esitamine toimub e-PRIAs. Avatud on viis meedet:

  • COVID-19 toetusmeede
  • kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
  • noorte aktiviseerimine
  • TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine
  • regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine.

Projektitoetust saavad taotleda Tartumaa arendusseltsi tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtted, mittetulundusühendused ja kohalikud omavalitsused.

Täpsem teave arendusseltsi veebis: https://www.tas.ee/taotlejale/projektitaotluse-esitamine/

Kino maale