Kambja Vallavalitsus kuulutab välja avalikud konkursid kahe ametikoha täitmiseks

1833

 

KAMBJA VALLAVALITSUS

kuulutab välja avalikud konkursid kahe ametikoha täitmiseks:

 

ABIVALLAVANEM

ehituse, planeerimise, arengu ja majanduse valdkondade juhtimine

Peamised tööülesanded:

 • valla arendus-, ehitus-, majandus- ja planeerimisalase tegevuse korraldamine
 • tegevusvaldkondadega seotud vallaeelarve koostamine ja täitmise jälgimine
 • tegevusvaldkonna arengudokumentide koostamine
 • hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete täitmise koordineerimine ja vastutamine
 • tegevusvaldkondadega seotud küsimustes vallavalitsuse hallatavate asutuste nõustamine ja abistamine
 • oma pädevuses olevate õigusaktide eelnõude ja muude dokumentide koostamine ja kirjavahetuse korraldamine.

 

ABIVALLAVANEM

hariduse, sotsiaalhoolekande, spordi ja kultuuri valdkondade juhtimine

Peamised tööülesanded:

 • valla hariduse, sotsiaalhoolekande, spordi ja kultuuri valdkondade korraldamine
 • tegevusvaldkondadega seotud vallaeelarve koostamine ja täitmise jälgimine
 • tegevusvaldkonna arengudokumentide koostamine
 • valdkondadega seotud küsimustes vallavalitsuse hallatavate asutuste nõustamine ja abistamine
 • kaasava hariduse kaardistamine, koolivõrgu arendamine
 • koostöö kogukondadega, nende kaasamine vallaelu arendamisele.

 

Nõuded kandidaatidele:

 • kõrgharidus (juhitavale valdkonnale vastav)
 • kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • enamlevinud standardtarkvara kasutamise oskus, dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus (Amphora)
 • isikuomadused: algatusvõime ja loovus ning kohusetundlikkus, hea kohanemisvõime, tasakaalukus, ausus, usaldusväärsus, täpsus, stressitaluvus.

Kandidaadil esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus ja CV
 • motivatsioonikiri
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumentide esitamise tähtaeg:

 • Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 30.01.2022 e-posti aadressil vald@kambja.ee.
 • Lisateave: https://www.kambja.ee, Argo Annuk, tel 5336 6366, e-post: argo.annuk@kambja.ee.

https://www.kambja.ee/abivallavanema-konkurss

Kino maale
EelmineVallavolikogu kinnitas uue vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu
JärgmineAvati Tartumaa arendusseltsi 2022. a LEADER-meetme taotlusvoor