Vallavolikogu kinnitas uue vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu

621

Vallavolikogu kinnitas vallavalitsuse struktuuris muudatused. Toimub teenistujate ümberpaiknemine, luuakse haridus- ja kultuuriosakond, lisatakse juurde kahe abivallavanema, juristi, kommunikatsioonijuhi, keskkonnaspetsialisti, vallavaraspetsialisti, haridusspetsialisti ja kultuurispetsialisti ametikoht. Samuti kuulub kooli tööle rakendumiseni vallavalitsuse struktuuri Tõrvandi põhikooli direktor.

Haridusnõuniku ametikohast saab haridusspetsialisti ametikoht ning see paikneb uues struktuuris haridus- ja kultuuriosakonnas, kuhu hakkab kuuluma ka kultuurispetsialist.

Keskkonnanõunik liigub arendusosakonnast haldusosakonda ja neid saab kokku olema kaks ametikohta. Osakonda lisandub ka vallavaraspetsialisti ametikoht.

Vallakantseleisse lisandub kommunikatsioonijuht ja üks täiendav jurist.


https://www.kambja.ee/struktuur

Kino maale
EelmineVald sõlmib Tartu jäätmejaama kasutamiseks lepingud
JärgmineKambja Vallavalitsus kuulutab välja avalikud konkursid kahe ametikoha täitmiseks