Vald sõlmib Tartu jäätmejaama kasutamiseks lepingud

1136

Kambja vallavolikogu otsustas 11.01.2022 istungil lubada vallavalitsusel sõlmida leping Tartu linnaga Tartu linna jäätmejaamade kasutusõiguse saamiseks Kambja valla elanikele 2022. ja 2023. aastaks.

Kambja vallas puuduvad nõuetekohased jäätmejaamad. Vald on kasutanud Tartu linna jäätmejaama teenuseid, et elanikel oleks võimalik seal ära anda erinevat liiki jäätmeid.

Kambja valla elanikel toimub jäätmete üleandmine jaamas ID-kaardi alusel.

Tasuta võetakse vastu:

 • ohtlikud jäätmed
 • suurjäätmed
 • elektroonikaromud
 • taaskasutatavad jäätmed
 • pakendijäätmed
 • töötlemata puit
 • plastijäätmed
 • autorehvid.

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed
 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed
 • ehitusjäätmed
 • tekstiil
 • markeerimata plast
 • eterniit
 • segaolmejäätmed
 • mittekomplekssed külmikud

Enne külastust tasub kindlasti tutvuda täpsema kasutuskorraga.

Rohkem teavet jäätmejaamast leiab vallaveebist (Valdkonnad > Heakord ja keskkond > Jäätmemajandus > Jäätmejaam) aadressil https://www.kambja.ee/jaatmejaam

Kino maale
EelmineKuuselõke viis lendu alanud aasta head soovid
JärgmineVallavolikogu kinnitas uue vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu