Mitmekesi perekonnas

556
Ühine tegutsemine pakkus rõõmu nii suurtele kui väikestele. Foto: Evelin Sarapuu

Eesti Vabariigi aastapäeva künnisel tundus jälle kord paslik rääkida eesti perekonna rollist laiemalt – kogu riigi püsima jäämise võtmes. Teame kindlalt väita, et mida tugevam on Eesti perekond ja mida kindlam ja turvalisem on kodus, seda tugevam ja turvalisem on meie ühiskond ja seda kindlamalt võime uskuda oma riigi püsimajäämisesse.

Inimese elu kulgu mõjutab peamiselt tema perekond ning lapsepõlves kogetu saadab meid kogu meile antud teekonnal. Perekonna mõju lapse tulevikule mõjutavad ennekõike suhted peres ning vanemate väärtused, mida nad oma lastele pärandavad. Millised on meie pered ja kodud?

Ülenurme lasteaia Mõmmikute rühma projekt „Mitmekesi perekonnas“ võimaldas lastel jutustada oma perekonnast ja kodust, pere traditsioonidest ning arutleda filosoofilistel teemadel armastusest ja hoolimisest, headusest ja kurjusest, rahast ja rikkusest, laiskusest ja töökusest.

Kogu kuuajane pereprojekt tugines O. Lutsu „Nukitsamehele“, kus lapsed said kaasa elada Nukitsamehe tegemistele, ennustada loole ise lõpuversiooni ning põhjendada oma arvamust. Projekti käigus valmis laste endi meisterdatud lauateatrimakett, millega oli kaasakiskuvalt huvitav mängida ka lastevanematel.

Erilist elevust pakkus nii lastele kui vanematele ka üks armas esmaspäevane õhtupoolik, kus lapsevanemad olid oodatud rühma lastega koos tegutsema, et tugevdada lapsevanema ja perekonna ning lapse vahelist sidet. Lapsevanematel ja õpetajatel oli võimalus vabas õhkkonnas omavahel suhelda kogukonnatunde süvendamisel ning lasteaia ja lapsevanema vahelise koostöö tugevdamisel. Lastevanemate eestvõtmisel oli lastel võimalus valmistada ise jäätist ja seda siis ka maitsta, kaasa teha uutes seltskonnamängudes. Lapsed tutvustasid vanametele oma tegemisi rühmas.

Täname TÜ praktikanti Kristel Kolbergi perepäeva idee autorina ning kõiki vanemaid, kes veetsid meeleoluka õhtupooliku oma lapse rühmas!

Kuigi projekti fookuses oli perekondade ja kodude erinäolisus, võib kindlalt väita, et perekondi ühendavad sarnased põhiväärtused: armastus, hoolivus, märkamine, toetamine, koos tegutsemine, põlvkondade vahelised tugevad suhted, tervislikud eluviisid ja kultuuritraditsioonide hoidmine.

Meie järel tuleb põlvkond tugevatest ja elutervetest perekondadest pärinevaid hoolivaid ja märkavaid tublisid õpihimulisi lapsi, kellele võib oma riigi saatuse usaldada.

EVELIN SARAPUU,
Mõmmikute rühm (4 aastased lapsed),
Ülenurme lasteaia pedagoog-metoodik

Kino maale
EelmineKambja vallavolikogu veebruari- ja märtsiistungid
JärgmineRüblikute küünlakuu