Jäätmeteave

Jäätmeinfo

1145

Jäätmete vastuvõtt Tartu linnas asuvates jäätmejaamades

Kambja valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmed Tartu linnas Jaama 72c ja Selli tn 19 asuvatesse jäätmejaamadesse. Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta!

Jäätmejaamast võivad elanikud soovi korral mööbliesemeid ka endale kasutamiseks viia.

Jäätmejaama külastamisel tuleb hoida nii teenindajate kui teiste jäätmejaama klientidega vähemalt kahemeetrist vahet. Viiruseohu tõttu eelistatakse tasumisel kaardimakseid.

Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt üks sõiduauto haagisetäis. Suurema koguse puhul tuleb aiajäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 5307 0327).

Ohtlike jäätmete piirkogustest suuremate koguste puhul tuleb enne jäätmete üleandmist jäätmejaamale võtta ühendust Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega juhan.voolaid@raad.tartu.ee või tel 736 1273 ja 736 1248.

Ohtlike jäätmete piirkogused

 • õlid 20 kg
 • õlifiltrid 10 tk
 • päevavalguslambid 10 tk
 • elavhõbedajäätmed 100 g
 • aegunud ravimid 2 kg
 • värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg
 • olmekemikaalid 5 kg
 • vanad akud ja patareid (piiramatu kogus)
 • lahustid 10 kg
 • saastunud pakendid 10 kg
 • saastunud pühkematerjal 5 kg
 • pestitsiidid 10 kg
 • põllumajanduskemikaalid 5 kg
 • nakkusohtlikud jäätmed 1 kg

JAAMA 72c jäätmejaam

E–R 10–18
L–P 10–16
riigipühadel suletud

Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 527 8960 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele).

Jäätmete üleandmiseks jäätmejaamas pöörduda jäätmejaama töötaja poole. Jäätmed tuleb sorteeritult konteineritesse paigutada, vajadusel abistab laadimisel jäätmejaama töötaja. Palume võimalusel jäätmed juba enne jäätmejaama toomist autole paigutades sorteerida, et töö kohapeal kulgeks tõrgeteta.

Tasuta võetakse vastu

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm)
 • suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel)
 • elektroonikaromud (telerid, komplekssed külmikud jm; samuti väikeelektroonika – taskulambid, suitsuandurid jms)
 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber ja -metall, plast- ja klaastaara)
 • pakendijäätmed
 • töötlemata puit
 • plastijäätmed (tasuta võetakse vastu üksnes taaskasutuse märgistusega plasti; tasuta ei võeta vastu näiteks märgistuseta kanalisatsioonitorustikku, autoosasid jms)
 • autorehvid (kuni 8 ilma veljeta sõiduauto rehvi tooja kohta, ühe toojana käsitletakse ühte või mitut ühiselt rehve üle andvat isikut, näiteks ühise järelhaagisega jäätmejaama külastajaid käsitletakse ühe toojana)

Tasu eest võetakse vastu

 • biolagunevad aiajäätmed (kuni 2 meetri pikkused oksad) – 12 €/t
 • väikeses koguses (kuni 10 kg tooja kohta) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed – 48 €/t (suuremad kogused saab viia Turu tn 48 asuvasse ladestuspaika)
 • rõivad/tekstiil – 0,01 €/t
 • ehitusjäätmed (sh aknaraamid, kraanikausid, WC-potid, klaas, krohvipuru jms) – 81,60 €/t
 • eterniit – 81,60 €/t (eterniit tuleb konteinerisse laduda nii, et tükid katki ei läheks, eterniidi kohapeal purustamine ja loopimine on keelatud, väiksemad eterniiditükid tuleb enne jäätmejaama toomist pakendada, näiteks ehitusjäätmete kilekottidesse)
 • segaolmejäätmed – 120 €/t
 • mittekomplekssed külmikud – 12,60 € tk

Tartu jäätmejaamades ei võeta vastu autoosi.

SELLI tn 19 (end Turu tn 49) jäätmejaam

E–R 10–18
L–P 10–16
riigipühadel suletud

Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 524 1544 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele).

Jäätmete üleandmiseks jäätmejaamas pöörduda jäätmejaama töötaja poole. Jäätmed tuleb sorteeritult konteineritesse paigutada, vajadusel abistab laadimisel jäätmejaama töötaja. Palume võimalusel jäätmed juba jäätmejaama toomise eel autole paigutades sorteerida, et töö kohapeal kulgeks tõrgeteta.

Tasuta võetakse vastu

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid, turvaliselt pakendatud süstlad jm)
 • suurjäätmed (mööbel)
 • elektroonikaromud (telerid, komplekssed külmikud jm; samuti väikeelektroonika -taskulambid, suitsuandurid jms)
 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast)
 • pakendijäätmed
 • töötlemata puit
 • plastijäätmed (tasuta võetakse vastu üksnes taaskasutuse märgistusega plasti; tasuta ei võeta vastu näiteks märgistuseta kanalisatsioonitorustikku, autoosasid jms)
 • tekstiil – alates 01.01.2022 on tekstiilijäätmete üleandmise hind 18 €/t

Tasu eest võetakse vastu

 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kuni 2 meetri pikkused oksad) – alates 01.01.2022 on hind 18 €/t
 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed – alates 01.01.2022 on hind 108 €/t
 • ehitusjäätmed (sh aknaraamid, kraanikausid, WC-potid, krohvipuru jms), klaas – alates 01.01.2022 on hind 108 €/t)
 • eterniit – alates 01.01.2022 on hind 108 €/t. (eterniit tuleb konteinerisse laduda nii, et tükid katki ei läheks, eterniidi kohapeal purustamine ja loopimine on keelatud, väiksemad eterniiditükid tuleb enne jäätmejaama toomist pakendada, näiteks ehitusjäätmete kilekottidesse)
 • segaolmejäätmed – 120 €/t
 • mittekomplekssed külmikud – 12,60 € tk

NB! Selli tn 19 autorehve vastu ei võeta.

Vanu patareisid ja lambipirne saab ära anda kõigis kauplustes!

Kollane pakendikott

Külitse, Räni, Kambja, Ülenurme, Tõrvandi aleviku ning Laane, Lemmatsi, Reola, Soinaste, Uhti, Õssu, Vana-Kuuste küla eramajadel on võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus on TASUTA. Kulud kannab OÜ Tootjavastutusorganisatsioon.

Pakendikoti teenus sisaldab ühte kollast 150-liitrist kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne). Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel https://www.tvo.ee/teenused/eramajale.

Teistes piirkondades on teenus tasuline – 1.80 € tühjendus, lepingu saab sõlmida https://www.ragnsells.ee/service/pakendikott/

Taaratagastus

Ülenurme Konsum (Võru mnt 2, Ülenurme)

Tõrvandi Konsum (Müürsepa 1, Tõrvandi)

Kambja Konsum (Kesk 2a, Kambja)

Rebase kauplus (Lalli küla, Vana-Kuuste küla piirilt 270 m)

Reola pood/tankla (Vanakooli tee 4, Reola küla)

Fekaalivedu

OÜ Meitman, tellimine tel 521 1125, info@meitman.ee, www.meitman.ee

OÜ HK Puhastus, www.hkpuhastus.ee. Tellimine tel 510 9995, info@hkpuhastus.ee

OÜ Fekto, www.fekto.ee. Tellimine tel 558 8811, info@fekto.ee

OÜ Kemmerling, Turu 45D, tel 1929, tel 736 7444. Lisaks välikäimla rent, kanalisatsioonitorustike ja kaevude survepesu jms.

Korteriühistute tasuta pakendikogumine

Kui korteriühistu liikmed koguvad ja sorteerivad erinevaid pakendijäätmeid, siis TVO korraldab nende äraveo tasuta. Nõnda väheneb märkimisväärselt olmeprügi hulka pandavate pakendite maht ning seega alanevad kulutused olmeprügi äraveoks. TVO pakutavatesse konteinerisse mahub kuni 1,1 m³ pakendeid. Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel https://www.tvo.ee/teenused/kortermaja.

Tasuta teenuse piirkond on Külitse, Räni, Tõrvandi, Kambja, Ülenurme, alevik; Laane, Lemmatsi, Reola, Soinaste, Uhti, Õssu, Vana-Kuuste küla.

Kambja tankla elektroonikaromu konteiner

(Võru mnt 2e, Kambja) Saab tasuta ära anda vanu elektroonikaseadmeid.

 • Suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms)
 • väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
 • kodused IT ja telekomseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
 • tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms)
 • luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid
 • elektritööriistad (v.a tööstuslikud)
 • elektrilised mänguasjad
 • seire- ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms)

NB! Äraantavad koduses kasutuses olevad seadmed ei tohi olla saastunud ega lammutatud osadeks!

Paberi ja papi üleandmine

Endise Kambja valla osas saab korraldatud jäätmeveo raames paberit ja pappi ära anda tasuta. Endise Ülenurme valla osas kehtib vabaturu hind. Võimalik tellida ASilt Ragn-Sells endale papi- ja paberikonteiner ja vedamise teenus, meili teel info@ragnsells.com või tel 606 0439. Võimalik sisestada tellimus ka Ragn Sellsi kodulehel https://www.ragnsells.ee/.

Vähemalt kümne korteriga kortermajadel on kohustuslik omada eraldi konteinerit paberi ja papi jaoks. Kohapeal kogumise teenuse võivad valida ka majad, kus on alla kümne korteri. Kui majapidamistes tekib arvestatav kogus vanapaberit, võiks kaaluda koju vanapaberikonteineri paigaldamist. Selline lahendus sobib majapidamistele või eramajade gruppidele, kus tekib kvartalis vähemalt 240 liitrit paberit ja pappi.

 • Jäätmejaamad Tartu linnas Jaama 72 C ja Selli tn 19.
 • Kokkuostupunkt OÜ Eesti Vanapaber, Jalaka 60b, tel 510 5780.
 • Avalikud paberi- ja papikonteinerid
  • Ülenurme Konsum
  • Kambja Konsum
  • Rebase kauplus
  • Tõrvandi jäätmejaam
  • Raanitsa
  • Aarike
  • Kammeri
  • Avalikud klaasikonteinerid
  • Ülenurme Konsum
  • Kambja Konsum
  • Rebase kauplus
  • Tõrvandi Konsum
  • Avalikud segapakendikonteinerid
  • Kambja Konsum
  • Kambja ehituskauplus
  • Rebase kauplus
  • Tõrvandi jäätmejaam
  • Pangodi – Vissi mnt 1. km
  • Raanitsa
  • Aarike
  • Kammeri
  • Kodijärve
  • Eevi pood

Biojäätmete kogumine

Biojäätmete kogumiseks on Kambja elanikel võimalik tellida ASilt Ragn Sells endale biojäätmete vedamise teenus ning biojäätmete konteiner. Selleks võtta ühendust meili teel info@ragnsells.com või tel 606 0439. Võimalik sisestada tellimus ka kodulehel https://www.ragnsells.ee/

Biojäätmete kogumiseks on vajalik eraldi konteiner, mida on võimalik Ragn Sellsilt osta või rentida. Konteinereid on suuruses 80, 140 ja 240 liitrit. Konteineri suurust tuleks valida vastavalt bjojäätmete kogustele. Veo toimumise tiheduse saab klient endale ise valida – soovituslikult korra või üle nädala.

Biojäätmete mahutisse sobivad puu- ja köögiviljad ning nende koorimisjäägid, pagaritooted (leib, sai jmt), liha- ja kalajäätmed, kohvi- ja teepuru koos paberfiltriga, määrdunud papp ja paber, pabermassist munakarbid, majapidamispaber ja pabersalvrätid, toataimed (sh muld ja lõikelilled).

Biojäätmete mahutisse ei tohi panna vedelikke (piimatooted, supid, toiduõli jms), tolmuimejakotte, kiletatud/vahatatud pinnaga paberit, ühekordseid toidunõusid ja -pakendeid (ka biolagunevad), tekstiili ja nahka, suitsukonisid, metall-, plast- ja klaaspakendeid, ohtlikke jäätmeid.

Taaskasutus

Kambja taaskasutustuba (endine apteegimaja Männi tn 1, lahtiolekuajad E, T, K kell 9-16). Saab tuua koduses majapidamises mittevajalikke väiksemaid kasutuskõlbulikke esemeid; suuremate esemete toomisel vajalik eelnevalt kokku leppida perenaisega tel 5347 6003. Taaskasutuses võetakse vastu

 • nõud, hobivahendid
 • raamatud, mänguasjad jne
 • riided ja jalanõud (peavad olema terved ja puhtad)

Taaskasutustoast saab igaüks endale kasutamiseks asju kaasa viia!

Tartu majaomanike ühingu korduvkasutuskeskus

Jaamamõisa 30 T–R 11–18 L 10–15

Info ja registreerimine (ka väljaspool tööaega) tel 553 6111.

Koduse majapidamise esemed, nagu mööbel, elektri- ja gaasipliidid, pesu- ja õmblusmasinad, nõud, hobivahendid, raamatud, mänguasjad jne (v.a riided) saab ära anda Tartu Majaomanike Ühingu Korduvkasutuskeskuses aadressil Jaamamõisa 30. Seal sorteeritakse esemed, vajadusel korrastatakse/remonditakse ja suunatakse uuesti ringlusse.

Keskusest saab tellida ka transporti.

Tartu Uuskasutuskeskus

Riia 11, Kalda tee 24

E–R 10–18, L 10–16

www.uuskasutus.ee, tel 5553 0288, e-post tartu@uuskasutus.ee

Koduses majapidamises üle jäävate esemete (toimiv tehnika, aksessuaarid, hobivahendid, raamatud, mänguasjad, nõud jne) ning puhaste, tervete ja kasutamiskõlblike riiete ja jalanõude vastuvõtt ning uuesti ringlusesse suunamine.

Riia 11 kaupluses ei ole müügis mööblit ja seetõttu ei ole kauplusel ka võimalik annetatud mööblit vastu võtta. Mööblit võtab vastu ja müüb Kalda tee 24 Uuskasutuskeskus.

Uuskasutuskeskusest saab tellida ka transporti.

Tartu Taaskasutuskeskus

Lehola tn 7
E–R 10–18, L 9–15
Tel 501 8015 ja 5344 7403
e-post info@taaskasutuskeskus.ee
http://taaskasutuskeskus.ee/
https://et-ee.facebook.com/Taaskasutuskeskus/

Võimalik tellida transporti.

Igal laupäeval toimub parklas täika.

Sõbralt Sõbrale kauplused

Kalda tee 41/43, Võru 77, Sõbra 58
https://sobraltsobrale.ee/

Kodus seisma jäänud puhastatud ja korrastatud asju saab ära anda Sõbralt Sõbrale kauplustes

 • riided, mööbel, kodutehnika, mänguasjad, raamatud, kodukaubad, tööriistad jms

Tulu läheb heategevuseks.

Ringmajanduse ja taaskasutuse platvorm Smartswap

www.smartswap.com on digitaalne kasutajatevaheline ringmajanduse ja taaskasutuse platvorm, mis pakub keskkonna- ja loodussäästliku alternatiivi asjade ära viskamisele, jäätmejaama viimisele ja utiliseerimisele. Smartswapi keskkonda võib lisada kõike kasutuskõlblikku ja töökorras olevat alates lasteriietest ja köögitarvikutest kuni ehituses vajalikuni. Asja lisamine on kiire ja lihtne, samuti on pakiautomaadi ja kulleriga saatmine korraldatud mugavalt ning turvaliselt. Suuremate mahtude korral palun võtta platvormi haldajatega ühendust info@smartswap.com või tel 5020 088.

Ehituse ja lammutuse segajäätmed, suuremõõtmeline betoon, asfalditükid

Tasu eest võtab vastu

OÜ Karimek, Tehnika 14, tel 552 3550

E-R 7.30 – 18.30, L 9.00 – 15.00, P suletud

Vanametall

Tartu jäätmejaamad võtavad kodumajapidamisest pärit vanametalli tasuta vastu.

Kokkuostjad

AS Kuusakoski, Teguri 53, tel 736 7772. Romusõiduki võib ise teeninduspunkti tuua või tellida äraviimise tel 13 660.

OÜ CRONIMET Eesti Metall, Jalaka 60 B, tel 510 5780

Autorehvid

AS Kuusakoski teeninduspunkt, Teguri 53, tel 736 7772, E-R 8.00-16.30

Jaama 72c jäätmejaam

Eterniit

Tasu eest võtavad vastu

 • AS Epler & Lorenz (Ravila 75 a, sissesõit Tallinna mnt-lt, tel 742 1398). Hind 180 €/t.
 • Tartu jäätmejaamad
 • Torma prügila Jõgevamaal
 • Väätsa prügila Järvamaal

Kambja valla elanikud saavad tasuta ära anda eterniidijäätmeid käesoleva aasta kevadel. Kevadel toimub ka ohtlike jäätmete ning suuremõõtmeliste jäätmete kogumine.

Lisateave

TAIVO PRANTS,
valla keskkonnaspetsialist,
taivo.prants@kambja.ee

Kino maale
EelmineLindude gripp tuleb sel aastal veelgi rängemalt
JärgmineKambja ja Kuuste kool on kaugõppel