-3.2 C
Kambja
Neljapäev, 30.11.2023
Sildid Keskkond

Silt: keskkond

Liigiti kogumine on lihtne – anna jäätmetele uus elu!

Jäätmed pole prügi, vaid ressurss, millest saab valmistada uusi või samaväärseid asju. Kuid see on võimalik vaid siis, kui jäätmed on liigi kaupa eraldatud....

Kambja noortevolikogu liikmed kutsuvad maailmakoristuspäevale

Laupäeval, 16. septembril 2023 toimub maailmakoristuspäev, millest kutsuvad osa võtma ka Kambja Valla Noortevolikogu liikmed. Vallaelanikud on sel korral oodatud Kambjasse, et maailma suurima kodanikualgatuse...

Prügi lõkkes põletamine võib tuua trahvi

Hooajaliste koristustööde raames näeb nii mõnegi aia nurgas või põllu ääres kahtlaselt mustalt tossavaid lõkkeid, mis võivad viidata sellele, et seal põletatakse vana mööblit,...

Avalikku ruumi tuleb suhtuda heaperemehelikult

Tulenevalt kevadistest koristustöödest on oluline pidada kinni kehtestatud jäätmekorrast ning suhtuda heaperemehelikult avalikku ruumi. Kambja valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmeid Tartu linnas Selli...

Korraldatud jäätmeveost

1. veebruaril alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Hõlmatud on köögi- ja sööklajäätmed, vanapaber, pakendijäätmed (plast, metall, tetra), klaaspakendid (pudelid, purgid), suurjäätmed, aia-...

Tartu jäätmejaamades tuleb esitada ID-kaart

Tartu linna ja jäätmekäitluse koostööpartnerite - Nõo, Tartu, Luunja, Kastre ja Kambja valla elanikud saavad endiselt Tartu linna jäätmejaamades (Jaama 72c ja Selli 19)...

Algab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtt

Uuendatud 17.01.2023 Taotluste vastuvõtt on lõppenud. Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse taotluste vastuvõtu 16. jaanuaril kell 10. Taotlusvooru eelarve on ligikaudu...

Korraldatud jäätmeveo teenustest uuel aastal

Uuel aastal, täpsemalt 1. veebruaril 2023 algab Kambja vallas uus korraldatud jäätmeveo periood. Järgneva kuni viie aasta jooksul osutab jäätmete veoteenust sama ettevõte, kes...

Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal ootab osalejaid

19.–27. novembrini toimub Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal alapealkirjaga „Jäätmed on moest väljas“, kus koolid, lasteaiad, kollektiivid, sõpruskonnad jt huvilised näitavad oma tegevusi, millega nad...

Ülevaatlikult uuest jäätmehoolduseekirjast

Kambja Vallavolikogu võttis juulikuus vastu valla uue jäätmehoolduseeskirja. Eeskirja uuendamise vajadus tulenes nii jäätmeseaduse nõuetest kui valla eesmärkidest edendada jäätmete liigiti kogumist. Riigihange uue...