Kevadistel koristustöödel tuleb pidada kinni valla jäätmehoolduseeskirjast

366
Jäätmeid, mille liigiti kogumine on korraldatud, tohib panna ainult selleks ettenähtud konteinerisse. Foto: Marko Ojakivi

Kevadistel koristustöödel tuleb pidada kinni Kambja valla jäätmehoolduseeskirjast, teistest seotud õigusaktidest ning suhtuda heaperemehelikult avalikku ruumi.

Parim viis jäätmetest vabanemiseks on need liigiti koguda ja nõuetekohaselt üle anda. Valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on kõigil kohustus jäätmevedajale üle anda segaolmejäätmed ning segapakendid (plast-, metallpakendid ja joogikartong). Korter- ja eramajadel ning asutustel on samuti kohustuslik anda üle toidujäätmed juhul kui puuduvad nõuetekohased kompostimise võimalused. Korter- ja ridaelamutes ning äri-, tootmis- ja ühiskondlikes hoonetes on kohustuslik vedajale üle anda ka paberi- ja kartongijäätmed ning klaaspakendid.

Liigiti kogutud paberit ja kartongi, pakendeid ja klaasi saab viia omavalitsuse avalikesse konteineritesse. Koduses majapidamises üle jäävate esemete ning puhaste, tervete ja kasutamiskõlblike riiete ja jalanõude vastuvõtt ning uuesti ringlusesse suunamine toimub taaskasutuskeskustes.

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed tuleks põletamise asemel kompostida. Kompostimisvõimaluse puudumisel saab biolagunevad aia- ja haljastujäätmed tasuta üle anda jäätmevedajale. Vedu toimub vahemikus 1. mai – 31. oktoober üks kord kuus. Haljastujäätmed peavad olema pakitud kuni 150 l läbipaistvatesse biolagunevatesse kottidesse, täidetuna kuni 10 kg. Veotellimust saab esitada e-posti aadressile tellimus@ragnsells.com. Jäätmejaama saab aia- ja haljastujäätmeid üle anda tasu eest. Biolagunevaid aiajäätmeid (s.h oksad kuni 2 m) võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt 300 kg (sõiduauto üks haagisetäis). Suurema koguse puhul tuleb need jäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule.

Suurjäätmete vedu korraldatud jäätmeveo raames toimub sel kevadel mai teisel nädalal. Suurjäätmete veotellimus esitage tellimus@ragnsells.com, kirjutades, mida ja millises koguses soovite üle anda. NB! Veopäeval võetakse kaasa vaid tellimuses loetletud esemed! Ühe suurjäätmete veokorra maksimaalne maht on kuni 5 m3. Tellimuse esitamisel antakse Teile teada täpne veopäev. Valla elanikud saavad suurjäätmeid ära anda ka jäätmejaamas.

Kambja valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmeid Tartu linnas Selli tn 19 ja Jaama tn 72c asuvatesse jäätmejaamadesse, elektroonikat ka Kambja kogumispunkti. Tartu linna jäätmejaamades jäätmeid üle andes peab kaasas olema ID-kaart.

Jäätmemajandusest täpsemalt aadressil www.kambja.ee/jaatmemajandus

Kambja Vallavalitsus toetab 4. mail Teeme Ära talgupäeval osalejaid avalikelt haljasaladelt kokku kogutud jäätmete jäätmejaama toimetamisega. Samuti oleme valmis talgulisi varustama kinnaste ja prügikottidega. Palume talgute projektijuhtidel vajaminevast abist ja jäätmete kokkukogumise kohtadest teada anda Kambja valla jäätmespetsialistile Eva-Mai Männistele, 5919 3320, eva-mai.manniste@kambja.ee.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja kooli tantsijad naasid tantsuolümpialt esikohaga
JärgmineValla eakatele korraldatakse transport Perepilli ja Kalle Raidsalu juubelikontserdile