Kuhu jäätmed viia?

435
Tartu linna jäätmejaam Selli 19. Foto: Marko Ojakivi

Korraldatud jäätmeveo raames kogutavad jäätmed tuleb üle anda jäätmevedajale. Teisi jäätmeid saavad Kambja valla elanikud viia Tartu linnas Selli 19 ja Jaama 72c asuvatesse jäätmejaamadesse (kaasas peab olema ID-kaart), väikeses koguses elektroonikaromusid ja ohtlikke jäätmeid ka Kambja kogumispunkti.

Liigiti kogutud paberit, pappi ja klaasi saab viia ka avalikesse konteineritesse. Koduses majapidamises üle jäävate esemete (kasutuskõlblik mööbel, toimiv tehnika, aksessuaarid, hobivahendid, raamatud, mänguasjad, nõud jne) ning puhaste, tervete ja kasutamiskõlblike riiete ja jalanõude vastuvõtt ning uuesti ringlusesse suunamine toimub taaskasutuskeskustes.

Tartu linna jäätmejaamad Selli 19 ja Jaama 72c

Tartu linna jäätmejaamadesse toodavad jäätmed peavad olema juba autole paigutatud sorteeritult nii, et mahalaadimine kohapeal kulgeks tõrgeteta.

Linna jäätmejaamades võetakse tasuta vastu: vanarehvid (aastas võetakse ühelt toojalt vastu 8 tk); õlid (20 kg); õlifiltrid (10 tk); päevavalguslambid (10 tk); elavhõbedajäätmed (100 g); aegunud ravimid (2 kg); värvi-, laki- ja liimijäätmed (20 kg); olmekemikaalid (5 kg); vanad akud ja patareid (piiramatu kogus); lahustid (10 kg); saastunud pakendid (10 kg); saastunud pühkematerjal (5 kg); pestitsiidid (10 kg); põllumajanduskemikaalid (5 kg); nakkusohtlikud jäätmed (1 kg). Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt 300 kg (sõiduauto üks haagisetäis). Suurema koguse puhul tuleb need jäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 5307 0327).

Jäätmejaamades saab üle anda korduskasutatavaid majapidamisesemeid (mööbel, elektri- ja gaasipliidid, pesu- ja nõudepesumasinad jms) ning elanikud saavad neid sealt endale tasuta kasutuseks võtta.

Tartu jäätmejaamades ei võeta vastu autoosi.

Kambja kogumispunkt Võru mnt 2e

Kambja aleviku tankla juures asuvasse kogumispunkti saab tasuta anda: suured kodumasinad; väikesed kodumasinad; kodused IT- ja telekomseadmed; tarbeelektroonikaseadmed; luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid; elektritööriistad (v.a tööstuslikud); elektrilised mänguasjad; seire- ja valveseadmed. Oluline on, et äraantavad koduses kasutuses olevad seadmed ei tohi olla saastunud ega lammutatud osadeks.

Samuti saab väikestes kogustes üle anda: patareid; vanad ravimid; elavhõbedat sisaldavad kraadiklaasid; elektri- ja elektroonikaseadmed (nt kineskoopteleviisorid, külmkapid, kineskooparvutimonitorid jt); päevavalguslambid; säästupirnid; pestitsiidid ehk taimekaitse- ja umbrohutõrjemürgid; näriliste- ja teiste kahjurite vastased mürgid; väetised; vanaõli; õlifiltrid; õlinõud; õlised kaltsud; värvi-, laki- ja liimijäätmed ja nendega saastunud anumad; lahustijäägid ja nendega saastunud anumad; kodukemikaalid ja nendega saastunud anumad.

Täpsemalt saab ülevaate, kuhu jäätmed viia, Kambja valla veebist: kambja.ee/kuhu-jaatmed-viia.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineÜlenurme Gümnaasiumi õpilased osalesid edukalt õpilasleiutajate riiklikul konkursil
JärgmineVeerand Eestit hõlmav Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta saab alguse suure Tartus peetava avatseremooniaga