Ülevaatlikult jäätmete üleandmisest

696
Liigiti tuleb koguda bio-, paberi- ja kartongi-, segapakendi- ning segaolmejäätmeid. Foto: Marko Ojakivi

Kambja valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt peavad kõik jäätmevaldajad andma üle jäätmevedajale segaolmejäätmed ning segapakendid (plast-, metallpakendid ja joogikartong). Korter- ja eramajadel ning asutusel on samuti kohustuslik anda üle toidujäätmed juhul kui puuduvad nõuetekohase kompostimise võimalused. Korter- ja ridaelamutes ning äri-, tootmis- ja ühiskondlikes hoonetes on kohustuslik vedajale üle anda ka paberi- ja kartongijäätmed ning klaaspakendid.

Segaolmejäätmetest

Segaolmejäätmed tuleb jäätmevedajale üle anda konteineriga, süvamahutiga vallavalitsuse nõuolekul on võimalik kasutada ka kogumiskotti.
Segaolmejäätmete väikseim veosagedus tiheasustusalal on üks kord nelja nädala jooksul (väikseim lubatud mahuti 80 l konteiner), harvema veosageduse (üks kord kaheksa nädala jooksul) saamiseks on vajalik vallavalitsuse nõusolek. Kuni 150 l jäätmekoti (täidetuna kuni 10 kg) kasutamine on võimalik vaid jäätmevaldaja taotluse alusel ja vallavalitsuse nõusolekul. Väikseim veosagedus hajaasustusalal on üks kord 12 nädala jooksul (väikseim lubatud mahuti 240 l konteiner).

Segapakendist

Segapakendid (plast-, klaas-, metallpakendid ja joogikartong) saab käitlejale üle anda oma kinnistul tasuta. Üleandmiseks peab olema kas konteiner, süvamahuti või kogumiskott (n-ö kollane kott). Pakendikoti eest ei pea maksma, selle saamiseks tuleb pöörduda jäätmevedaja poole. Uus kogumiskott jäetakse jäätmevaldajale kokkulepitud kohta kogumiskoti graafikujärgsel veopäeval.
Kogumine toimub kuni 150 l läbipaistvasse jäätmekotti, konteinerisse või süvamahutisse. Väikseim veosagedus on üks kord 12 nädala jooksul. Jäätmevedajal on õigus rakendada tühisõidu arvet kui graafikujärgsel veopäeval ei ole kollast kotti koos pakendiga kokkulepitud kohta välja pandud.
Kortermajad peavad liigiti koguma ka klaaspakendeid, pappi ja paberit ning kartongi.

Toidujäätmetest

Toidujäätmeid tuleb üle anda konteineri või süvamahutiga. Jäätmete loovutamine on tasuta. Kui eramajapidamine ei soovi biojäätmeid üle anda, tuleb need oma kinnistul nõuetekohaselt kompostida. Biolagunevate köögijäätmete kompostimisest tuleb teavitada kohalikku omavalitsust.
Biolagunevate jäätmete äraveo minimaalne sagedus on üks kord kahe nädala jooksul.
Kogumiseks sobivad 240–1400 l konteinerid ja 1300–3000 l süvamahutid. Biolaguneva vooderduskoti paigaldab jäätmevedaja peale konteineri tühjendamist. Vooderduskoti paigaldamine on tasuline teenus, sellest loobumisest teavitage vedajat.
Jäätmevaldajatel, kes kasutavad kompostimist, kuid ei ole sellest valda veel teavitanud, tuleb esitada kirjalik teade veebiaadressil www.kambja.ee/kohtkompostimise-taotlus -> Teatan kohtkompostimisest.

Vaata Kambja valla kodulehelt lisaks: Jäätmemajandus, www.kambja.ee/jaatmemajandus

Lisainfo: Ülo Plakso, Kambja Vallavalitsuse haldusjuht, 5684 1034, ulo.plakso@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja valla haridusjuhid alustasid koostööd õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamiseks
JärgmineEnampakkumise korras antakse üürile äriruumid Tõrvandis Papli 6