Kambja valla haridusjuhid alustasid koostööd õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamiseks

750
Kambja valla haridusjuhid 26.01.2024 Tõrvandi lasteaias. Foto: Marko Ojakivi

Reede, 26. jaanuari 2024 pärastlõunal kohtusid Tõrvandi lasteaias Kambja valla haridusjuhid, et analüüsida üldhariduskooli õpetaja töö- ja palgakorraldust ning seada ühised sihid õpetajaameti väärtustamiseks Kambja vallas.

Kokkusaamisel saadi ülevaade õiguslikest alustest ja põhimõtetest. Tutvuti valla õpetajate statistika analüüsi ja järeldustega. Toimus mõttevahetus töö- ja palgakorralduse üldiste põhimõtete kaasajastamiseks, mille järel tutvustati juhtidele Kambja valla õpetajate ametikohtade põhist finantseerimismudeli projekti.

Arutledes finantseerimismudeli teemadel, toodi välja, et hoida ja väärtustada tuleb õpetajaameti kõiki tahke ning töös tuleb vältida ülekoormust ja läbipõlemist.

Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine Kambja vallas tuleneb vajadusest hinnata õpetajaametit, tagades valla kõikidele õpetajatele võrdselt konkurentsivõimelise töötasu, kvaliteetsed töötingimused ning arendava töökeskkonna.

Kokkusaamisel osalesid Kambja Vallavalitsuse esindajad, Ülenurme Gümnaasiumi, Kambja Ignatsi Jaagu Kooli, Kuuste Kooli, Tõrvandi Kooli, Unipiha Algkooli direktorid ning õppejuhid.

Kambja valla haridusjuhtide kohtumised ning tegevused töö- ja palgakorralduse kaasajastamiseks on osa Eesti Linnade ja Valdade Liidu pilootprojektist „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides“.

Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamisest saab lugeda põhjalikumalt veebilehelt.

Lisainfo: Liis Rosin, Kambja abivallavanem, 5301 6055, liis.rosin@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineAlgav koostööprojekt keskendub Lõuna-Eesti noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuse arendamisele
JärgmineÜlevaatlikult jäätmete üleandmisest