Ohtlike puude raie Tõrvandi parkmetsas

444

7. kuni 18 veebruarini teostab OÜ Ülenurme Teed Tõrvandi parkmetsas üraskikahjustusega kuivanud puude sanitaarraiet. Raie on kooskõlastatud keskkonnaametiga.

Valla keskkonnaspetsialist Taivo Prants: „Puude langetamisel kaasatakse kogenud arboristid. Palume arvestada raietöödega ja sel ajal parkmetsas mitte viibida.”

Kino maale
EelmineKarel Udras võitis esimese Elva Open Air võitluse
JärgmineMaailmaülikool otsib Lõuna-Eesti kogukonna-akadeemiate eestvedajaid