Eakad sünnipäevalapsed Kambja vallas

213

Talvised tervitused ja õnnesoovid

jaanuari sünnipäevalastele

Kambja vallavolikogult ja vallavalitsuselt.

26.01 Linda Bend Sirvaku 87.

06.01 Leili Timmermann Raanitsa 84.

24.01 Linda Brikker Sipe 84.

01.01 Raissa Teder Virulase 83.

07.01 Jaak Riives Aakaru 83.

09.01 Linda Grosman Lalli 83.

02.01 Anna Kõivik Kambja 82.

24.01 Karl Timmusk Kambja 82.

04.01 Vaike Gordejeva Kambja 81.

08.01 Leida Urm Kambja 81.

28.01 Eero Agarmaa Kambja 81.

07.01 Evi Kiuru Kambja 70.

Kino maale