Aasta lõpus valmib gümnaasiumi uus spordihoone

1056
Töö käib ehitusel küll lausa iga ilmaga… Seinad kerkivad tänapäeval kiiresti… Juba hakkabki vanast hoonest veel alles jäänu uute seinte varju jääma. Foto: Maire Henno

Meie valla kiiresti paisuv elanike arv on tublisti kasvatanud ka õpilaste arvu. Sügisest istub Ülenurme gümnaasiumis koolipingis 1194 õpilast, kellest põhikoolis on 1011 õpilast ja gümnaasiumis 183 õpilast. Spordihoone oli õpilastele ilmselgelt kitsaks jäänud ja vajas hädasti uuendamist.

Uues spordihoones, kus on 5557 ruutmeetrit põrandapinda, tulevad keldrikorrusele staadioni teenindavad ruumid ning lisaks 50 meetri laskealaga lasketiir senise 25 meetri asemel. Spordihoonesse on planeeritud mitme erineva suurusega spordisaalid, õppe- ja trenniruumid erinevate väljakutega. Loomulikult on olemas ka jõu- ja spinningusaal.

Ülenurme spordihoone rekonstrueerimise ja juurdeehituse projekti koostas OÜ CORSON. Eelprojekti alusel korraldatud riigihankes „Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd“ tunnistati edukaks OÜ Embach Ehitus pakkumus maksumusega 6 767 636 eurot koos käibemaksuga.

Taotlusvoorust „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine (II voor)“ toetati Ülenurme gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimist 405 000 euroga. Projektist tulenevalt paraneb spordihoone energiatõhusus. Renoveerimine tõstab kohalike elanike rahulolu pakutavate avalike teenuste ja oma elukeskkonnaga ning soodustab elanike tegelemist liikumisharjumustega. Kehaline kasvatus toetab õpilasi oma tervist väärtustava eluviisi kujunemisel.

Arusaam, et tervist tuleb kaitsta ja tugevdada, aitab teha põhjendatud valikuid tervisekäitumises.

Jääme terveks!

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale
EelmineAlgab vastuvõtt Tõrvandi kooli 1. klassidesse
JärgmineHaiglates 629 koroonaviirusega nakatunut; uusi nakatumisi 6564