Algab vastuvõtt Tõrvandi kooli 1. klassidesse

1790

2022/2023. õppeaastal avatakse Ülenurme gümnaasiumis kolm 1. klassi, kes 2023. aasta sügisel liiguvad koos oma klassiõpetajatega praegu veel rajatavasse Tõrvandi põhikooli. Sel kevadel toimub vastuvõtt Tõrvandi põhikooli 1. klassidesse Ülenurme gümnaasiumis kehtiva õpilaste vastuvõtmise korra järgi: kooli astumiseks esitab lapsevanem taotluse ARNO keskkonnas, märkides taotluses ära soovi lapse astumiseks Ülenurme gümnaasiumi Tõrvandi põhikooli klassi. Taotluste vasuvõtt toimub 14. märtsist 27. märtsini. Koolid on juba alustanud koostööd, et sisseastumine ja õpilaste liikumine koolide vahel oleks sujuv nii õpetajatele, lastele kui ka lapsevanematele.

2023. aasta sügisel avatav Tõrvandi põhikool on Kambja valla üldhariduskool, mis pakub kaasaegset haridust 1.-9. klassi õpilastele. Kooli eesmärk on arendada õpilasi, kes on nutikad, loovad ja kohanemisvõimelised, oskavad teha koostööd ning teavad, kuidas end ise motiveerida ja juhtida. Kooli eripäraks on MATIK-õpe, mis tähistab viiel valdkonnal tuginevat praktilise kallakuga õpet ehk matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ning kunstide edukat ühendamist. 1.-4. klassis rakendatakse muuhulgas üldõpetuslikku tööviisi ja 5.-9. klassis aineülest projektõpet.

Tõrvandi koolis pööratakse igakülgset tähelepanu kogu koolipere vaimsele ja füüsilisele tervisele. Loodava kooli kaasaegne õpikeskkond julgustab nii õpilasi kui ka õpetajaid katsetama, uurima ja looma.

2023. aasta sügisel avatakse Tõrvandi põhikoolis 1.-6. klassid. Järgneval õppeaastal lisanduvad vastavalt avaldustele kolmanda kooliastme klassid.

Kooli rajamise lool saab silma peal hoida Tõrvandi Põhikooli sotsiaalmeedia leheküljel.

KRISTI ARIA,
Tõrvandi põhikooli direktor

TÕRVANDI PÕHIKOOL
  • Taotluste vasuvõtt toimub 14. märtsist 27. märtsini 2022.
  • Kooli astumiseks esitab lapsevanem taotluse ARNO keskkonnas https://piksel.ee/arno/kambja/, märkides taotluses ära soovi lapse astumiseks Ülenurme gümnaasiumi Tõrvandi põhikooli klassi.
  • Tõrvandi põhikool on Kambja valla üldhariduskool, mis pakub kaasaegset haridust 1.-9. klassi õpilastele.
  • Kooli rajamise lool saab silma peal hoida Tõrvandi põhikooli sotsiaalmeedia leheküljel. https://www.facebook.com/torvandikool.
  • Kool luuakse Tõrvandi keskusesse rajatavasse kompleksi, kuhu kuuluvad lisaks koolihoonele ka spordi- ja kogukonnahoone. Tõsine töö kooli valmimise nimel käib.
  • Arhitektuuribüroo Arhitekt Must Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse arhitektuurilahendus.
  • Lisateave: direktor Kristi Aria, e-post kristi.aria@kambja.ee.

Samal teemal:

Kino maale
EelmineVallalehe kojukandest
JärgmineAasta lõpus valmib gümnaasiumi uus spordihoone