13.9 C
Kambja
Pühapäev, 21.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKeskkonnamõju hindamise aruanne

Keskkonnamõju hindamise aruanne

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon teatab, et on valminud täiendatud keskkonnamõju hindamise aruanne Raul Veskioja (+358 20 781 4413) veeloa taotlusele Peeda jõele Kambja vallas, Pulli külas, Veski maaüksusel (28203:006:0115).

 

Tegevuse eesmärgiks on veehoidla rajamine, veejõu kasutamine ja elektri tootmine oma tarbeks.

Keskkonnamõju hindamine algatati vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 17 ja 21 ning § 3 lg 2 kohaselt, kuna pais piirneb allavoolu jääva Natura 2000 võrgustiku Peeda jõe – Idaoja hoiualaga.

Otsustaja ja järelevalve teostaja on Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon (Aleksandri 14; Tartu; kontaktisik: Ivo Ojamäe; 7302 252;

ivo.ojamae@keskkonnaamet.ee). Keskkonnamõju hindaja on keskkonnaekspert Arvo Järvet (ajarvet@ut.ee; 55 962 026; KMH0057).

KMH aruandega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris tööaegadel ja veebilehel. KMH aruande kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 5 aprillini 2010.

KMH aruande avalik arutelu toimub 5 aprillil 2010. a Kambja vallavalitsuses kell 16.00.

Loetumad