Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

216
Peipsimaa külastuskeskus. Foto: Ahto Sooaru

Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi saab esitada kuni 1. aprillini kell 16.30. Taotlusi saab esitada kogukonna arengu meetmesse ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede „Kogukonna areng“, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Meetme maksimaalne toetussumma projekti kohta on 2 500 eurot.

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Meetme maksimaalne toetussumma projekti kohta on 4 000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. Taotleja võib esitada kaks taotlust juhul, kui need esitatakse erinevatesse meetmetesse.

Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:
– koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
– küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

KOP kevadine taotlusvoor

Taotleda saavad avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Taotlusi saab esitada kuni 1. aprillini kell 16.30.

Taotlused esitatakse keskkonnas https://etoetus.rtk.ee.

Programmi infopäev toimub 08. märtsil. Zoomis.

Täpsem teave TOL-i veebis https://www.tartumaa.ee/programmid.

Lisateave: Heili Uuk, tol@tartumaa.ee, tel 5886 2500.
Taotluse sisulist koostamist nõustab Tartu Ärinõuandla konsultant Kadri Pau, kadri.pau@arinouandla.ee

Kino maale
EelmineViimane aeg ennetada kevadisi ja suviseid konflikte hoonetes pesitsevate lindudega
JärgmineHaiglates 644 koroonaviirusega nakatunut; uusi nakatumisi 5069