Palju õnne, Eesti Vabariik!

750

„Kui me ei mäleta ega aita meenutada, kust tuleme, on raske ka mõista, kuhu edasi läheme.“

„Suur tänu näituse koostajatele ja eksponaatide väljapanijatele. Edu edaspidistes ettevõtmistes.“

„Aitäh toreda kollektsiooni kogumise eest! Huvitavat infot oma kodu ka kodukoha kohta sai leitud.“

„5+ näitus, mulle meeldis. Pastlad olid nii ägedad!“

Need on mõned näited Kuuste kooli külalisraamatu sissekannetest. Neid ridu ajendas kirjutama meie kooli õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate ühine ettevõtmine Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks: näitus vanadest asjadest, mis meie perekondade jaoks on olulised või tähendusrikkad.

Näituse ettevalmistamine, ülesseadmine ja maitsekas kujundamine oli suur ja aeganõudev töö. Mul on väga hea meel kõigi kolleegide, lapsevanemate ja õpilaste üle, kes aitasid mul idee väljakuulutamise järel tekkinud kahtlustest-kõhklustest võitu saada ja veensid ettevõtmisega julgelt edasi liikuma.

Eriti tahaksin tänada häid kolleege Heli Nemvaltsi ja Anne Palumetsa, kes otsustavalt ja suure pühendumisega – loomulikult ka märkimisväärse eksponaatide kogusega – näituse ülespanekut alustasid ja selle lõplikku väljanägemisse olulisima panuse andsid.

Tänan südamest kooli hoolekogu, kes meie mõttest kinni haaras ja innustas teisigi lapsevanemaid pööningutel, sahvrites või muudes panipaikades ringi vaatama. Tulemuseks olid erinevatest valdkondadest pärit põnevad eksponaadid, mille tähendus või tööpõhimõte vajas tihti täpsemat selgitust. Sellelegi oli mõeldud: kõikide esemete juures oli pikem või lühem kaastekst, mis avas huvilistele vana tööriista, talupäeviku või aparaadi endisaegset olemust.

Kõnealune ühisettevõtmine andis järjekordse kinnituse kooli ja kogukonna heast koostöövalmidusest. See lubab julgelt tulevikku vaadata ja uusi väljakutseid vastu võtta: olgu see siis mõni pidulik sündmus või hoopis mõisapargi koristamine.

Lõpetan tsitaadiga eespool mainitud külalisraamatust: „Tubli-tubli-tubli! Väga huvitav näitus!“

Kaido Mark
Kuuste kooli huvijuht


Loe ka: Kaunite aariate kütkes

Kino maale
EelmineKevadvaheajal Õnnemaal
JärgmineKaunite aariate kütkes