Väärtused meie ümber ja meis endis

349

Veebruarikuu tähtpäevad on meile alati südamelähedased olnud. Sõbrapäev, mil saab meeles pidada oma armsaid sõpru, ja Eesti Vabariigi aastapäev, kus tähtsustame oma riiki. Enamasti on veebruarikuu sisse mahtunud ka laste luulekonkurss. Mitu kaunist tähtpäeva. Meie, Oravakeste rühm, otsustasime neid seekord korraga tähistada. Selleks, et pidu tuleks võimas ja sisukas, otsustasime, et iga rühm võiks luua vahva luuletuse oma rühma väärtustest. See on mõnus ja hea alus arutleda lastega väärtuste teemal, avardada seeläbi sõnavara ja julgust ning jutustamis-arutamisoskust. Lapsed on vahvad arutlejad ja jutud viivad enamasti väga huvitavate teemadeni välja. Hea on olla nii lastel kui õpetajatel.

Loodud luuletused olid sisuks peole, kus need sai rühmiti ette kanda. Palju oli luuletuste sisuks sõprus ja mängimine ning seeläbi õppimine. Eks see ongi ju lasteaias meie õppe- ja kasvatustöö aluseks. Õpime ikka läbi mängu ja üksteise, erinevate situatsioonide ja olukordade kaudu.

Peopäeval oli võimalus ka kõigil õpetajatel kirja panna meie lasteaia väärtused. Selle tarbeks oli seatud üles suur plakat, kuhu igaüks oma mõtte sel teemal kirja pani. Praegu kaunistab see meie maja ühiskoridori seina.

Peole oli ka seekord tulnud külaline. Kui juba pidu oli sisse juhatatud, tuli laste suureks üllatuseks külla Sõber Karu. Suur ja lilla sõber, keda osad lapsed väga hästi tunnevad ka rühmategevustest, seekord aga hoopis suurema ja vägevamana. Osades meie lasteaia rühmades kasutatakse „Kiusamisest vabaks“ metoodikat. See on hea kiusamist ennetav programm. Rõhk on just ennetamisel, et kiusamise olukordi ei tekikski. See teema sobis ideaalselt ka meie väärtuste peole. Sõber Karu tekitas palju elevust ja laste silmad olid kogu aeg Karu peal. Koos Sõber Karuga sai võimeldud, regilaulu lauldud ning ka pildistatud. Selleks puhuks oli ette valmistatud vahva lilla sein, mis Karuga hästi kokku sobis. Lõpuks said kõik suu magusaks kringli ja teega.

Väärtused meie ümber ja meis endis annavad aluse kogu maja sisekliimale ning õppe- ja kasvatustööle meie majas. Hea on aeg-ajalt neile suuremat tähelepanu pöörata ja neid arutada. Tähele panna, kas mõni väärtus on muutunud või midagi juurde tulnud. Millest need muutused võiksid sõltuda ja kas need on head või halvad. Rääkimine ja arutelu annab mõtteainet nii suurtele kui väikestele ning selle tähtsust ei tohiks ära unustada. Oravakeste rühma meeskond sai seda pidu korraldades taaskord aru, kui oluline on kokkuhoid ja üksteise toetamine. Õnneks oli meil abiväge ja tänu sellele oli see üks vahva üritus. Suur tänu kõigile, kes nõu ja jõuga abis olid! Loodetavasti annavad loodud luuletused veel pikalt põhjust väärtuste teemal arutleda ning jäävad lasteaia arhiivi tulevastele rühmadele vaadata ja mõtiskleda.

MARGIT SALUOTSA,
Kambja lasteaia Mesimumm Oravakeste rühma juhtivõpetaja

Kino maale
EelmineSoinaste lasteaed otsib oma tegusasse kollektiivi õpetaja abi
JärgmineVald kehtestas massipiirangud kohalikel teedel