Ülenurme gümnaasiumi direktori ametikohale kuulutati välja avalik konkurss

456
Foto: Heigo Mägi

Jätkuvad ümberkorraldused Kambja hariduselus. Reedel, 25. märtsil toimunud vallavalitsuse istungil otsustati kuulutada välja avalik konkurss Ülenurme gümnaasiumi direktori ametikohale.

Konkursile oodatakse kandidaate, kes soovivad kaasajastada valla ühe olulisima haridusasutuse õppekeskkonda, vastates valla kodulehel avaldatud konkursi kirjeldustes märgitud tingimustele.

2021. õppeaasta algusest õpib Ülenurme gümnaasiumis 1194 õpilast. Gümnaasiumiosa õpilaste arv kokku on 183 ja põhikooliastmes õpib 1011 õpilast. Vallavalitsuse jaoks on oluline, et gümnaasium on piirkonna tõmbekeskus, pakkudes konkurentsivõimelist haridust alates esimesest klassist kuni kaheteistkümnendani.

Direktori ametisse asumisega seotud ümberkorraldused on kavas viia läbi hiljemalt 1. juuliks ning tarkusepäeval peab vastne koolijuht juba oma esimese kõne.

Ülenurme koolihoones jätkub spordihoone suuremahuline renoveerimistöö, mis peab lõppema hiljemalt käesoleva aasta lõpuks. Kaasajastatud õppe- ja sportimisvõimaluste loomisega soovitakse pakkuda kogukonnale parimat haridust.

Lisainfo: argo.annuk@kambja.ee

Kino maale
EelmineTõrvandis antakse üürile äriruumid
JärgmineNorras loodetud tulemusi ei suudetud välja lasta