Mootorsõidukitele rakendub liiklemise piirang teel Konsu sild – Polder

915
16. maist rakendub mootorsõidukitele liiklemise piirang kohalikul teel Konsu sild – Polder. Foto: Marko Ojakivi

16. maist rakendub mootorsõidukitele liiklemise piirang kohalikul teel (nr 9490123) Konsu sild – Polder. Kitsendustest teavitavad alal vastavad liiklusmärgid.

Sellest ajast võivad teel liikuda operatiivsõidukid, teehooldusmasinad ja Kambja vallavalitsuse kirjalikul loal põlde teenindav põllumajandustehnika ning transport.

Piirangu seadmisel on lähtutud elanike tagasisidest ja ettepanekutest, kus mh soovitakse, et Porijõe kaldatee moodustaks ühe osa omavalitsuse aktiivse puhkuse veetmise võrgustikust. Liikluse kitsendamine tagab Porijõe kaldal asuval teel ohutuma liikumisvõimaluse nii kergliiklusvahenditega kui jalgsi. Tulevikus on planeeritud Porijõe tee ja Jõeveere kinnistu rekreatsiooniala ühendamist sildadega üle Porijõe.

Sõidukite liikluse piiramine antud teelõigul on üheks sammuks rohelise ja loodussäästvama Kambja suunas, mis avardab piirkonna elu- ja liigirikkust ning pakub elanikele kui külalistele looduskaunist keskkonda.

Liiklemiseks teel Konsu sild – Polder loa saamiseks tuleb Kambja vallavalitsusele esitada sissesõiduloa taotlus, mis on leitav aadressilt: https://www.kambja.ee/sissesoiduload.

Täpsem info sissesõidulubade väljastamise kohta Kambja vallavalitsuse haldusjuhilt Ülo Plaksolt, 5684 1034, ulo.plakso@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTähelepanu all on omavalitsuse heakord ja jäätmekäitlus
JärgmineVeel saab anda tagasisidet üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõule