Tähelepanu all on omavalitsuse heakord ja jäätmekäitlus

548
HEAKORRATÖÖD: Arvo Kann ja Mati Helstein OÜ-st Ülenurme Teed rajamas Kambja alevikku lilleniitu. Foto: Taivo Prants

Tulenevalt kevadistest koristustöödest ja heakorrakuust on oluline pidada kinni kehtestatud jäätmekorraldusega seotud õigusaktidest ning suhtuda heaperemehelikult valla avalikku ruumi.

Kambja valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmeid Tartu linnas Selli tn 19 ja Jaama tn 72c asuvatesse jäätmejaamadesse, elektroonikat ka Kambja kogumispunkti. Liigiti kogutud paberit, pappi, pakendeid ja klaasi saab viia avalikesse konteineritesse. Koduses majapidamises üle jäävate esemete ning puhaste, tervete ja kasutamiskõlblike riiete ja jalanõude vastuvõtt ning uuesti ringlusesse suunamine toimub taaskasutuskeskustes.

Jäätmemajandusest ja -jaamadest ning taaskasutuskeskustest täpsemalt aadressil https://www.kambja.ee/jaatmemajandus

Kino maale
EelmineArengukavva on oodatud ettepanekud vallaelu edendamiseks
JärgmineMootorsõidukitele rakendub liiklemise piirang teel Konsu sild – Polder