Arengukavva on oodatud ettepanekud vallaelu edendamiseks

504
Kevadlaadal „Mai Kelluke“ toimunud arengukava mõttetalgutel vahetati aktiivselt mõtteid ja ideid valla tuleviku teemadel. Foto: Marko Ojakivi

31. maini saavad kõik kodanikud esitada ettepanekuid omavalitsuse arengukavva, mida ja kuidas teha, et vald oleks elanikest lähtuv parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga omavalitsus.

Arvamused on oodatud haridus ja noorsootöö, tervise ja heaolu, kultuuri ja kogukonna, vaba aja ja spordi, taristu ja elukeskkonna, ettevõtluse ja turismi ning valla juhtimise teemade osas. Tagasisidet saab anda SIIN.

Arengukava uuendamise eesmärgiks on saada vastused küsimustele:

  • Milline on meie praegune olukord?
  • Kus tahame olla planeerimisperioodi lõpus (visioon, eesmärk)?
  • Kuidas jõuame soovitud olukorrani (strateegia)?
  • Mis on need tegevused, et jõuda kokkulepituni (tegevuskava)?
  • Kuidas mõõdame tulemusi (seire)?

Kambja vallavolikogu algatas märtsis valla arengukava 2020–2030 läbivaatamise ja muutmise. Omavalitsuse arengukava on alusdokument, mille põhjal kujundatakse eelarvestrateegia ja iga-aastased eelarved. Lisaks sellele kinnitab arengukava omavalitsuse arengu põhisuunad.

Kujundame üheskoos Kambja valla tulevikku!

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineJätkuvad vastuvõtud kõige väiksematele vallaelanikele
JärgmineTähelepanu all on omavalitsuse heakord ja jäätmekäitlus