Köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogujad peavad teavitama kohtkompostimisest

520
Kodukomposter HOTBIN MK mahutavusega 200 liitrit sobib kasutamiseks tiheasustusega piirkonnas. Foto: Marko Ojakivi

Vallaelanikel on olnud aeg otsustada: kas annad köögi- ja sööklajäätmed jäätmevedajale üle või hakkad kompostima.

Kambja vallas kehtib jäätmehoolduseeskirjast tulenev nõue, et kõik jäätmevaldajad peavad köögi- ja sööklajäätmeid liigiti koguma. Kogutud jäätmed tuleb kas korraldatud jäätmeveo raames jäätmevedajale üle anda või nõuetekohaselt kohtkompostida. Kõikidel äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus tekib köögi- ja sööklajäätmeid on biolagunevate jäätmete üleandmine kohustuslik.

Selleks, et Kambja Vallavalitsus teaks, millised kinnistud kasutavad köögi- ja sööklajäätmete kompostimist

  • palume kõikidel jäätmevaldajatel, kes kasutavad kompostimist, kuid ei ole sellest valda veel teavitanud, esitada vastav kirjalik teade -> Teatan kohtkompostimisest
  • teade tuleb esitada vabas vormis, milles on esitatud järgneva andmed:
    • jäätmevaldaja nimi
    • kinnistu aadress
    • kontakttelefon ja e-posti aadress

Jäätmevaldajad peavad tagama jäätmete kogumiseks sobiva jäätmemahuti olemasolu ja järgima jäätmevedajale jäätmete üleandmisel neile edastatud veograafikut.

Köögi- ja sööklajäätmete mahuti tühjendamise hinnakirja ning leiate siit.
Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisele kehtivad nõuded leiate siit.

Juhul kui jäätmevaldaja soovib kasutad korraga nii kompostimist kui anda jäätmeid vedajale üle, siis see on võimalik.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 08.11.2023
JärgmineMuusikakooli õpilased esinesid tublilt looduslaulu konkursil