-10.2 C
Kambja
Reede, 08.12.2023
Sildid Biojäätmete konteiner

Silt: biojäätmete konteiner

Köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogujad peavad teavitama kohtkompostimisest

Vallaelanikel on olnud aeg otsustada: kas annad köögi- ja sööklajäätmed jäätmevedajale üle või hakkad kompostima. Kambja vallas kehtib jäätmehoolduseeskirjast tulenev nõue, et kõik jäätmevaldajad peavad...

Kes ei komposti, peab biojäätmed jäätmevedajale üle andma

Valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete üleandmine kohustuslik kõikidel äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus tekib köögi- ja sööklajäätmeid. Samuti...

Vallaelanikel on võimalik soetada soodushinnaga kiirkompostreid ja biojäätmete kogumise konteinereid

2023. aastast on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud seitse erinevat jäätmeliiki: toidujäätmed, segapakend, klaaspakend, paber- ja kartong, suurjäätmed, aia- ja haljastujäätmed ja segaolmejäätmed. Eramajadel on kohustuslik anda...

Algas kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite taotluste vastuvõtt

Taotlusi kodukompostri ja biojäätmete konteineri soetamiseks võetakse vastu infosüsteemis EVALD. Jagamise eesmärk on laiendada biolagunevate jäätmete liigiti kogumist kortermajades ja propageerida nende jäätmete kohapealset kompostimist...